Låga avgifter viktigast vid pensionsval

Låga avgifter är viktigast för privatanställda tjänstemän när de gör val kring sin pension. Därefter kommer hållbara placeringar. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av den fackliga samverkansorganisationen PTK.

För en 25-årig privatanställd tjänsteman med en månadslön på 30 000 kronor kan de låga avgifterna innebära 215 000 kronor mer i tjänstepensionskapital, jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden.

–Avgiftens storlek har mycket stor påverkan på den framtida pensionen. Därför är det positivt att så många inser värdet av låga avgifter, säger PTKs pensionsexpert Anna Allerstrand.

Låga avgifter är den faktor som flest privatanställda tjänstemän, 64 procent, svarar är viktig när de ska göra pensionsval. På andra plats kommer hållbara placeringar, vilket nästan varannan, 48 procent, anger som viktigt. Var tredje tillfrågad, 34 procent, rankar historiskt hög avkastning som viktigt.

Den som har kollektivavtalad tjänstepension får automatiskt del av ett pensionssparande med låga avgifter. Genom upphandlingar som har genomförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK i tjänstepensionen ITP har priserna pressats så att fondavgifterna halverats jämfört med den öppna marknaden. 

– Det viktigaste tipset för att få en bra pension är att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal. Då kan man vara säker på att få en tjänstepension som ger mycket pension för pengarna, säger Anna Allerstrand.

För mer information, kontakta
Anna Allerstrand, pensionsspecialist, PTK: 070-795 30 55
Jonas Mellqvist, kommunikationschef, PTK: 070-786 54 58

Bilagor 
Undersökning: Viktigt vid pensionsval
Räkneexempel: Så mycket mer pension blir det med låga avgifter

Om oss

PTK är en facklig arbetsmarknadspart med 27 fackförbund som samverkar. Vi arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Tillsammans representerar vi närmare 880 000 medlemmar i privat sektor. Mer än 2 miljoner anställda omfattas av våra kollektivavtal.www.ptk.se