Delårsrapport från Pyrosequencing AB för tredje kvartalet och perioden januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport från Pyrosequencing AB för tredje kvartalet och perioden januari - september 2002 Uppsala den 24 oktober 2002 - Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYRO A) presenter idag sin delårsrapport för tredje kvartalet och perioden januari - september 2002. Erik Walldén, Pyrosequencings VD och koncernchef, säger: "Under tredje kvartalet har bolaget fått 15 beställningar på MA- och HS- system. Bolaget har vidtagit flera viktiga åtgärder för att minska sina kostnader, så att det kan stå väl förberett att möta den avmattning i marknaden, som vi bedömer som tillfällig. Pyrosequencing är mer än någonsin fokuserat på att uppnå lönsamhet. Vi är fortsatt övertygade om de långsiktiga kommersiella möjligheterna som snabbt följer på framstegen inom genomikmarknaden. Vi har god likviditet och vi är fast beslutna att låta bolaget växa organiskt genom att penetrera marknaden med våra nya system, samtidigt som vi utvecklar och förvärvar kompletterande produktlinjer." Tredje kvartalet 2002 i sammandrag: - 15 beställningar på nya system inkom. 2 av dessa var uppgraderingar. 23 system bokfördes som intäkt. - Med fokus på lönsamhet har bolaget stärkt sitt program för kostnadsnedskärningar för att minska kassaflödet med omkring 70 MSEK under 2003 - Två nya avtal tecknades som ger tillgång till viktiga patent gällande dels en unik DNA-teknologi, dels en gen som kan användas för att identifiera kliniskt viktiga bakterier. - Den breda användbarheten hos Pyrosequencings teknologi påvisades i flera ledande vetenskapliga tidskrifter och vid presentationer på konferenser inom branschen. Denna delårsrapport har inte granskats av företagets revisorer. Erik Walldén VD och koncernchef Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med över 200 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol Myers Squibb, National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, London IDEAS Genetic Knowledge Park och Sveriges Lantbruksuniversitet. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén Sören Densjö VD och koncernchef Informationsansvarig i Skandinavien 070 - 326 98 70 070 - 585 05 25 erik.wallden@pyrosequencing.com soren@densjo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar