Det tyska försvaret köper Pyrosequencings psq(tm)96 system för användning i kampen mot biologiska stridsmedel

DET TYSKA FÖRSVARET KÖPER PYROSEQUENCINGS PSQtm96 SYSTEM FÖR ANVÄNDNING I KAMPEN MOT BIOLOGISKA STRIDSMEDEL -- Fokus på den bakterie som orsakar mjältbrand -- Uppsala den 29 november 2001 -- Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) tillkännager idag att företaget sålt ett PSQtm96 System till det tyska försvaret för snabb typning och validering av bakterier och virus som kan ingå i biologiska stridsmedel. Teknologin Pyrosequencingtm används för närvarande av flera stora forskningsinstitutioner för att ta fram diagnostiska test för snabb upptäckt och identifiering av skadliga bakterier samt bestämning av eventuell resistens mot vanliga antibiotika. Den tyska försvarsmakten använder Pyrosequencings teknologi för att identifiera och karakterisera viktiga biologiska ämnen, till exempel bakterier som orsakar mjältbrand eller virus som orsakar smittkoppor. "Själva risken för biologisk krigföring gör det nödvändigt att ha tillgång till ett snabbt och noggrant hjälpmedel för att upptäcka och typbestämma misstänkta ämnen, exempelvis Bacillus anthracis, den bakterie som orsakar mjältbrand", säger chefen för den molekylärgenetiska analysgruppen vid Wehrmachts forskningsinstitut för skyddsteknologi - NBC-skydd, Tyskland. "På grundval av arbete som utförts av professor Lars Engstrand har vi utvecklat vår egen snabbmetod för identifiering av mjältbrand med hjälp av Pyrosequencings teknologi. I motsats till andra metoder ger Pyrosequencings teknologi möjlighet att på mycket kort tid verifiera DNA (PCR-produkter) genom analys av sekvensinformation." I juli meddelade Pyrosequencing att ett forskningssamarbete inletts med professor Lars Engstrand vid institutionen för klinisk bakteriologi, Uppsala universitet, med syftet att hitta tillämpningar av teknologin Pyrosequencingtm när det gäller att identifiera bakteriestammar med antibiotikaresistens. Enligt avtalet inleds samarbetet med undersökningar av bakterierna Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis och Bacillus anthracis. Företaget har också inlett forskningssamarbete med flera andra institutioner som är verksamma på området infektionssjukdom, liksom inom kardiologi, genetiska sjukdomar och hematologi/onkologi. Dessa samarbetsprojekt är en del av företagets globala strategi med inriktning på klinisk diagnostik. "Wehrmachts köp av vårt PSQ 96 System bekräftar att teknologin Pyrosequencing är värdefull för snabb identifiering och typning av smittosamma bakterier och virus. Vår teknologi kan också hitta andra mutationer hos sjukdomsframkallande medel som eventuellt kan ligga bakom antibiotikaresistens", säger Erik Walldén, VD och koncernchef i Pyrosequencing AB. "Andra länders försvarsorganisationer intresserar sig också för vår teknologi. Vårt mål är att etablera teknologin Pyrosequencing som en första försvarslinje mot infektionssjukdomar, med det långsiktiga syftet att kunna utveckla snabbare och effektivare behandlingsformer." Pyrosequencing har på eget initiativ erbjudit den amerikanska förvaltningen hjälp med arbetet att identifiera och karakterisera farliga organismer. Pyrosequencing AB bildade tidigare i år en affärsenhet för molekylär diagnostik, med syftet att etablera företagets teknologi som en standardplattform för klinisk genetisk analys. Affärsenheten för molekylär diagnostik drar nytta av Pyrosequencings ledande position i världen inom området tillämpad genetisk analys och bygger en global strategi för diagnostiska tillämpningar. Den omfattar utvecklingen av kliniskt värdefulla metoder genom samarbeten med akademiska och kommersiella partners på områden som sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 120 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Pyrosequencing AB Erik Walldén Theresa McNeely, Sr. Director VD och koncernchef Investor and Public Relation erik.wallden@pyrosequencing.com theresa.mcneely@pyrosequencing.com Tel: 018 - 56 59 02 eller Tel: +1 877 797 6767 070 - 326 98 70 German Armed Forces Armed Forces Scientific Institute for Protection Technologies NBC Protection, P.O. 1142, 29623 Munster, Germany + 49 51 9213 6489 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00010/bit0001.pdf

Dokument & länkar