Notering av aktierna i Pyrosequencing AB Pyrosequencing, bolaget på OM Stockholmsbörsen

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Ej för publicering i USA, Canada, Storbritannien, Australien eller Japan Notering av aktierna i Pyrosequencing AB ("Pyrosequencing", "bolaget") på OM Stockholmsbörsen Anmälningsperioden för förvärv av aktier i Pyrosequencing inför notering av bolagets aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista påbörjas den 8 juni. Pyrosequencing är en ledande leverantör av kompletta system för tillämpad genetisk analys, vilka baseras på Bolagets teknologi Pyrosequencing@. Den snabbt framväxande marknaden för tillämpad genetisk analys omfattar studie av genetiska variationer mellan individer av samma art. Förståelsen för genetiska variationer förväntas ha grundläggande betydelse för förbättring av modern hälsovård liksom förbättringar inom jordbruksområdet. Pyrosequencings första produktgeneration PSQ@96 System lanserades kommersiellt under fjärde kvartalet 1999 och Bolaget sålde sina första instrument i december 1999. PSQ@96 System marknadsförs genom Bolagets egna marknadsförings- och försäljningsorganisationer i USA och på större marknader i Europa. I Japan distribueras produkterna i samarbete med Sumitomo Corporation. Pyrosequencing@- teknologin och PSQ@96 System har en kundbas bestående av större läkemedelsföretag, genomicsföretag, agrobioteknikföretag, kontraktsforskningsbolag och ledande akademiska institutioner. Erbjudandet att förvärva aktier omfattar 10 miljoner aktier ("Erbjudandet") och försäljningspriset förväntas komma att fastställas inom intervallet 85 kr till 105 kr per aktie. Priset för allmänheten kommer att uppgå till högst 120 kronor per aktie Erbjudandet motsvarar således mellan 850 Mkr och 1 050 Mkr. Bolaget har dessutom ställt ut en övertilldelningsoption om 1,5 miljoner nyemitterade aktier till emissionsinstituten i Erbjudandet. Erbjudandet representerar cirka 29 procent av bolagets aktiekapital efter genomförd nyemission (cirka 32 procent om övertilldelningsoptionen utnyttjas). Försäljning av aktier, som ägs av nuvarande aktieägare, kommer att utgöra mindre än 5% av Erbjudandet. Emissionslikviden skall användas till rörelsekapital och andra för bolaget allmänna syften. Erbjudandet riktar sig till svenska och utländska institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige. Ett begränsat antal aktier kommer även att erbjudas till bolagets anställda och affärskontakter. Anmälningsperioden påbörjas torsdagen den 8 juni 2000 och pågår till måndagen den 19 juni 2000 för allmänheten i Sverige samt till onsdagen den 21 juni 2000 för institutionella investerare. Pyrosequencings ledning kommer att genomföra ett antal presentationer för institutionella investerare i Sverige, Storbritannien, övriga Europa samt USA under anmälningsperioden. Pyrosequencing avses komma att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen "PYRO". Notering av Pyrosequencings aktier förväntas påbörjas den 30 juni 2000. Deutsche Bank är global koordinator och book runner i Erbjudandet och Alfred Berg Fondkommission AB och SG Cowen är co-lead managers. Prospekt och anmälningssedlar finns tillgängliga hos Alfred Berg Fondkommission AB, Emissionsavdelningen, Box 70447 (besöksadress Birger Jarlsgatan 7), 107 25 Stockholm. Telefon 08-572 364 75. För ytterligare information kontakta: Erik Walldén (018 565902), Pyrosequencing AB (publ) Ian Crosbie (+44 20 7547 4873), Deutsche Bank Marcus LeGrice (+44 20 7545 6736), Deutsche Bank Lars Molinder (08 723 6003), Alfred Berg Fondkommission AB Jenni Ruottinen (08 723 6057), Alfred Berg Fondkommission AB Pyrosequencing AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Tel: +46 (0) 18-56 59 00 Fax: +46 (0)18-59 19 22 www.pyrosequencing.com Certain statements in this press release are forward-looking. These may be identified by the use of forward-looking words or phrases such as "believe," "expect," "intend," "anticipate," "should," "planned," "estimated," and "potential," among others. These forward-looking statements are based on Pyrosequencing's current expectations. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides a "safe harbor" for such forward-looking statements. In order to comply with the terms of the safe harbor, Pyrosequencing notes that a variety of factors could cause actual results and experience to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in such forward-looking statements. Such uncertainties and risks include, but are not limited to, risks associated with management of growth and international operations (including the effects of currency fluctuations), variability of operating results, the commercial development of the DNA sequencing and genomics market, nucleic acid-based molecular diagnostics market, and genetic vaccination and gene therapy markets, competition, rapid or unexpected changes in technologies, fluctuations in demand for Pyrosequencing's products (including seasonal fluctuations), difficulties in successfully adapting the Company's products to integrated solutions and producing such products, and the Company's ability to identify and develop new products and to differentiate its products from competitors. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar