Pyrosequencing AB redovisar resultatet för fjärde kvartalet och hela året 2002

Pyrosequencing AB redovisar resultatet för fjärde kvartalet och hela året 2002 - Utökning av produktportföljen, större resurser till marknadsföring och starkare patentskydd samtidigt som bolaget stramar åt kostnadsmassan - Uppsala den 20 februari 2003 -- Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) presenterar i dag sin bokslutsrapport samt delårsrapporten för fjärde kvartalet 2002. Erik Walldén, VD för Pyrosequencing, ger följande kommentar: "Pyrosequencing gjorde viktiga framsteg under 2002 trots mycket besvärliga marknadsbetingelser. Vi utökade vårt produktsortiment, förstärkte vårt patentskydd och inledde viktiga samarbeten med företag och institutioner. Bolaget tog viktiga steg mot lönsamhet genom en fokusering på kärnverksamheten och en sänkning av kostnaderna. Vi lanserade två större produkter som breddar tillämpningsområdena för vår teknologi, ökar kapaciteten och förbättrar kostnadseffektiviteten för kunderna. De nya produkterna och det nya distributörsavtalet med Corbett, som presenterades i början av 2003, innebär att vi breddar vår produktportfölj och kommer att kunna maximera utnyttjandet av vår internationella säljorganisation. Antalet vetenskapliga artiklar som visar värdet av Pyrosequencings teknologi ökar starkt, särskilt på de växande tillämpningsområdena farmakogenomik, klinisk genetik, mikrobiologi och onkologi. Med marknadsdrivna produkter säkerställer vi vår förmåga att leverera lösningar av hög kvalitet för området tillämpad genomik. Utvecklingen i korthet: · 30 beställningar på nya system under fjärde kvartalet; 35 system intäktsfördes. · Leveranser till ledande branschföretag som Genzyme, Bristol- Myers Squibb, Schering-Plough och CNG (Centre National de Génotypage, Frankrike), vilket gör att vi nu har en installerad bas på närmare 250 system runt om i världen. · Lansering av två nya systemplattformar, ett för breda tillämpningsområden inom tillämpad genomik. Det andra systemet är,tillsammans med ett vakumbaserat verktyg för snabbare provberedning, skräddarsytt för högkänsliga DNA analyser. · Förstärkt konkurrenskraft tack vare kraftigt sänkta reagenspriser. · Utökad starkare patentposition med tillgång till nukleinsyrateknologi och en ny målgen som är kopplad till infektionssjukdom. · Betydande kostnadsbesparingsprogram infört som får effekt år 2003. · Bokslut med 471,7 MSEK i likvida medel och placeringar. För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén Sören Densjö VD och koncernchef Informationsansvarig i 018-56 59 0 alt. 070-326 98 70 Skandinavien erik.wallden@pyrosequencing.com 070 - 585 05 25 soren@densjo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00930/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00930/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar