Pyrosequencing fokuserar på att nå lönsamhet snabbare

Report this content

PYROSEQUENCING FOKUSERAR PÅ ATT NÅ LÖNSAMHET SNABBARE - Bolaget reducerar kostnaderna med 70 MSEK på årsbasis - Uppsala den 10 oktober 2002 -- Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYRO A) meddelar att bolaget, som en del av ett omfattande åtgärdsprogram för att snabbare nå lönsamhet, varslat 23 personer vid huvudkontoret i Uppsala och inlett MBL-förhandlingar. Besparingarna i åtgärdsprogrammet, som är anpassat till den rådande försvagningen i ekonomin, väntas innebära en reducering av kostnaderna med 70 MSEK på årsbasis från 2003. Kostnaderna för neddragningarna beräknas belasta resultatet under 3:e kvartalet 2002 med 7 MSEK. De senaste tre åren har Pyrosequencing introducerat en produktportfölj som inkluderar PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Pyrosequencing skiftar nu från fasen av inledande produktutveckling och marknadsintroduktion och ökar sitt fokus på den näraliggande lönsamheten. Det kostnadsbesparingsprogram, som meddelades i delårsrapporten den 8 augusti 2002, har nu utökats till att omfatta kostnads- och personalneddragningar inom funktionerna administration, produktutveckling och central marknadsföring vid huvudkontoret i Uppsala. Pyrosequencing sysselsätter för närvarande 145 personer globalt, varav 110 finns i Uppsala. " Vi är nu beredda att gå in i nästa fas av bolagets utveckling. Vi kommer att fortsätta med att förse marknaden med produkter av hög innovationsgrad, i synnerhet för forskningen inom Life Science. Vi kommer också att öka våra ansträngningar när det gäller kliniska applikationer av vår teknologi, ett område där vi fortsätter att möta stort intresse", säger Erik Walldén, koncernchef och VD i Pyrosequencing. "Vi är nu mycket starkt fokuserade på att nå lönsamhet på kort sikt. Som en av flera kostnadsbesparande åtgärder genomför vi en förändring i organisationen i bolaget, vilket medför en övertalighet vid huvudkontoret i Uppsala. Vi beklagar de konsekvenser detta får för våra anställda, men vi måste skapa ett livskraftigt bolag med uthållig lönsamhet", tillägger Erik Walldén Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med över 180 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, the National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Yale University, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, Goethe-Universität samt IMGM Laboratories. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén Sören Densjö Koncernchef och VD Informationsansvarig i Skandinavien 018 - 56 59 00 070 - 585 05 25 070 - 326 98 70 soren@densjo.se erik.wallden@pyrosequencing.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00660/wkr0002.pdf

Dokument & länkar