Pyrosequencing och Cleveland clinic utvecklar

PYROSEQUENCING OCH CLEVELAND CLINIC UTVECKLAR DIAGNOSTISKA TEST FÖR INFEKTIONER ORSAKADE AV BAKTERIER Uppsala, Sverige och Cleveland, Ohio, USA, den 5 november 2001 -- Affärsenheten för molekylärdiagnostik inom Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) och The Cleveland Clinic Foundation tillkännager idag ett forskningsavtal med syfte att gemensamt ta fram metoder för snabb identifiering av mykobakterier med hjälp av teknologin Pyrosequencingtm. De långsamväxande mykobakterierna kan orsaka infektioner, bland annat tuberkulos, som beräknas orsaka sjukdom och död hos upp till en femtedel av jordens befolkning. Upptäckt och identifiering av mykobakterier är tidskrävande och kostsamt, vilket leder till att den behandlande läkare har svårt att finna den bästa behandlingsformen för patienterna. "DNA-baserade diagnostiska test har betydande fördelar jämfört med traditionell odling och biokemisk analys, som ofta gör att det tar tid att få fram resultat på klinikens laboratorium", säger dr Gary Procop, chef för avdelningen för klinisk mikrobiologi vid The Cleveland Clinic Foundation. "Utan att snabbt och korrekt kunna identifiera bakterier ställs läkaren inför alternativet att skriva ut bredspektrumantibiotika, vilket kan medföra ineffektiv behandling och i förlängningen uppkomst av resistenta bakteriestammar. Vi arbetar med Pyrosequencings teknologi för att ta fram test som ger möjlighet att mycket snabbare kunna välja rätt behandlingsform och minimera uppkomsten av resistens vid behandling av infektionssjukdomar." Mykobakterierna växer mycket långsamt och kräver ibland flera veckors odling för att man ska få fram de renkulturer som behövs för biokemisk analys, identifiering och klassificering. Den aktuella stammen av mykobakterien avgör vilken behandling som är lämplig, varför snabb identifiering är nyckeln till ökad behandlingseffekt. "Detta forskningssamarbete är det femte samarbetsavtalet på området molekylärdiagnostik som vi träffat på bara tre månader", säger Jerry Williamson, Vice President och chef för affärsenheten för molekylärdiagnostik vid Pyrosequencing AB. "Att få arbeta tillsammans med ledande kliniska forskare vid The Cleveland Clinic är en utomordentlig möjlighet för oss att tillämpa vår teknologi på molekylärdiagnostik för viktiga infektionssjukdomar, som exempelvis tuberkulos. Vi ser en stark efterfrågan av Pyrosequencings teknologi från ledande medicinska institutioner som arbetar med att ta fram kliniskt värdefulla produkter." Pyrosequencing AB bildade tidigare i år en affärsenhet för molekylär diagnostik, med syftet att etablera företagets teknologi som en standardplattform för klinisk genetisk analys. Affärsenheten för molekylär diagnostik drar nytta av Pyrosequencings ledande position i världen inom området tillämpad genetisk analys och bygger en global strategi för diagnostiska tillämpningar. Den omfattar utvecklingen av kliniskt värdefulla metoder genom samarbeten med akademiska och kommersiella partners på områden som sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik. Om Cleveland Clinic Foundation The Cleveland Clinic Foundation grundades 1921 och integrerar klinisk och poliklinisk vård med forskning och utbildning, vid ett privat, icke vinstdrivande sjukhus. Vid The Cleveland Clinic och Cleveland Clinic Florida arbetar omkring 1100 heltidsanställda läkare, inom over 100 specialistområden. Under 2000 tog The Cleveland Clinic Foundation emot över 2 miljoner polikliniska besök. Patienter kom för behandling från alla USA:s stater och från över 80 andra länder. Över 51 000 patienter skrevs in för sjukhusvård under 2000 vid The Cleveland Clinic Foundation. Web-adressen är www.clevelandclinic.org www.clevelandclinic.org Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 120 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Pyrosequencing AB The Cleveland Foundation Erik Walldén Mark B. Cohen, Executive Director VD och koncernchef Public & Media Relations erik.wallden@pyrosequencing.com Cohenm1@ccf.org Tel: 018 - 56 59 02 eller 070 Tel: +1 216 445 1546 - 326 98 70 Theresa McNeely, Sr. Director Investor and Public Relations theresa.mcneely@pyrosequencing.com Tel: +1 877 797 6767 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00430/bit0001.pdf

Dokument & länkar