Pyrosequencing och Genomics Collaborative i samarbete för utveckling av diagnostik och behandling vid hjärt/kärlsjukdom

PYROSEQUENCING OCH GENOMICS COLLABORATIVE I SAMARBETE FÖR UTVECKLING AV DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING VID HJÄRT/KÄRLSJUKDOM - Allians som förenar ledande teknologi för genotypning med en omfattande uppsättning av kliniska prov - Uppsala och Cambridge, Massachusetts, den 6 november 2001 -- Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) och Genomics Collaborative, Inc. (GCI) tillkännager idag ett samarbete för att påskynda upptäckt och utveckling av produkter för diagnostik och behandling av hjärt/kärlsjukdomar. Pyrosequencings ledande teknologi för genotypning som är patentskyddad och GCI:s omfattande samling av kliniska prov med tillhörande databas kommer att kombineras för att upptäcka och validera genetiska markörer för hjärt/kärlsjukdom. GCI, en av Pyrosequencings kunder, kommer att använda teknologin Pyrosequencingtm för att ta fram hundratusentals genotyper som kan ha kopplingar mellan genetiska variationer (single nucleotide polymorphisms, SNP) och benägenheten att utveckla sjukdom eller att svara på behandling. "Tack vare vårt Global Repository, en världsomfattande bank av patientprover, har Genomics Collaborative en unik utgångspunkt för att bryta igenom den spärr för genotypning som blockerar hela genteknikbranschen i dag", säger Michael Pellini, VD och koncernchef för Genomics Collaborative, Inc. "Vi ser fram emot att stärka vårt samarbete ytterligare med Pyrosequencing, utöver det arbete vi redan påbörjat tidigare i år. Det är denna typ av innovativt samarbete som kommer att ge konkreta resultat för utvecklingen av produkter för det kardiovaskulära området." GCI kommer att utgå från Pyrosequencings patentskyddade metoder för SNP- analys, eftersom SNP antas ha en stark koppling till hjärt/kärlsjukdomar och svar på behandling av dessa sjukdomar. Med hjälp av teknologin Pyrosequencing kommer GCI att analysera prover från sitt Global Repositorytm, som innehåller tiotusentals prover från patienter med hjärt/kärlsjukdomar. Denna resurs med värdefullt kliniskt material innehåller humant DNA, serum och vävnadsprover, korrelerade till detaljerad patientinformation. Genom samarbetet kommer man också att upptäcka och validera nya genetiska markörer som är kopplade till benägenhet att utveckla sjukdom och svara på behandling med kardiovaskulära läkemedel. Man kommer också att söka patent relaterande till området. "Detta samarbete blir en förening av en teknologi som är unikt framtagen för tillämpad genetisk analys med en samling kliniska prov av mycket hög kvalitet och tillhörande patientinformation", säger Erik Walldén, VD för Pyrosequencing AB. "Genomics Collaborative har en samling prover som saknar motstycke i branschen. Genom att kombinera farmakogenomisk information, patentskyddad teknologi och kunskaper om hjärt-kärlsjukdom, kommer vi att driva på utvecklingen av nästa generation produkter för att behandla denna komplexa men vanliga grupp av sjukdomar." Den person som kommer att fungera som klinisk rådgivare till Pyrosequencing i forskningsarbetet är hjärt/kärlspecialisten dr Richard Kuntz, vetenskaplig ledare vid Harvard Clinical Research Institute, chef för Division of Clinical Biometrics, Department of Medicine vid Brigham and Women's Hospital, samt biträdande professor i medicin vid Harvard Medical School. Samarbetet kommer att organiseras genom Pyrosequencings affärsenhet Molecular Diagnostics med huvudkontor i Westborough, Massachusetts, och genom GCI i Cambridge, Massachusetts. Om Genomics Collaborative Genomics Collaborative, Inc. ("GCI") är ett företag inom klinisk funktionell genomik, med en bred, klinisk inriktning. GCI förvaltar Global Repositorytm, en unik storskalig resurs innehållande vederbörligen godkänt kliniskt forskningsmaterial, med humant DNA, serum och frysta vävnadsprover, kopplade till detaljerad information om materialet. Samlingen härrör från patientpopulationer runt om i världen. Hittills har företaget samlat in material från över 100 000 patienter i Global Repositorytm och insamling fortsätter på områdena hjärt/kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, olika cancerformer samt andra sjukdomstillstånd. GCI och dess samarbetspartners tillämpar flera högproduktiva verktyg för genetisk analys för forskning med syftet att ta vara på den resurs som Global Repository utgör. Företaget har genom detta arbete placerat sig i frontlinjen för nästa generations upptäckt och validering av gener som markörer för diagnostik och terapi. GCI har också lanserat GCI Access, en unik tjänst för läkemedelsindustrin och biotekniska företag, där kunderna får tillgång till proverna inom Global Repository med tillhörande kliniska data. Företagets webbadress är www.genomicsinc.com. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 120 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Pyrosequencing AB Genomics Collaborative, Inc. Erik Wallden Mike Pellini, M.D. Vd och koncernchef Chief Executive Officer erik.wallden@pyrosequencing.com mpellini@genecoop.com Tel: 018 - 56 59 02 eller 070 - 326 98 70 Tel:+1 617 661 2400 Theresa McNeely Media: Sr. Director of Investor/Public Relations Fern Lazar/Lazar Partners theresa.mcneely@pyrosequencing.com flazar@lazarpartners.com Tel: +1 877 797 6767 Tel: +1 212 867 1762 Analytiker: John Nugent/Burns McClellan Jnugent@ny.burnsmc.com Tel: +1 212 213 0006 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00310/bit0001.pdf

Dokument & länkar