Pyrosequencing utökar sin globala närvaro genom nya distributionsavtal

PYROSEQUENCING UTÖKAR SIN GLOBALA NÄRVARO GENOM NYA DISTRIBUTIONSAVTAL --Nya distributörer fullbordar täckningen av Europa och Mellanöstern Pyrosequencing AB har träffat flera nya distributionsavtal och ökar därmed markant sin globala närvaro. Målet har också nåtts med att fullborda tillträdet till den europeiska markanden. De nya avtalen täcker Öst- och Centraleuropa genom den Österrikebaserade distributören HVD; IZASA, S.A. i Spanien och Portugal och BioSense Srl för Italien. Pyrosequencing kommer även fortsättningsvis att stärka den egna säljstyrkan på huvudmarknaderna. Det senaste tillskottet är Frankrike som kompletterar den egna säljstyrkan i USA, Storbritannien, Skandinavien och Tyskland. "Varje distributionsavtal är i sig betydelsefullt. Tillsammans representerar de en verklig milstolpe i vår förmåga att generera en global försäljning," säger Erik Walldén, VD i Pyrosequencing AB. "Revolutionen inom gentekniken pågår just nu. Forskare behöver den mest noggranna informationen inom sekvensering som finns tillgänglig. Vårt PSQ 96 System erbjuder fullt skalbara lösningar som möter kundernas behov i dag och även i framtiden. Vi avser att aggressivt utvidga vår närvaro för att understödja industriella framgångar inom tillämpad genetisk analys, oavsett var de inträffar." Genom distributionsavtalen får Pyrosequencing tillgång till ytterligare marknader som Italien, Spanien, Grekland, Österrike, Polen och Ungern liksom åtskilliga delar av Öst- och Centraleuropa samt Centralasien. En större del av länderna i Mellersta östern, inklusive Israel, och de viktigaste länderna i Afrika omfattas också. Distributörer har nu exklusiva rättigheter att sälja Pyrosequencings PSQ System i mer än 45 länder. "Den globala efterfrågan på våra produkter överträffar förväntningarna," säger Mårten Winge, marknadsdirektör i Pyrosequencing AB. "Eftersom vi tillhandahåller det enda skräddarsydda systemet för tillämpad genetisk analys så tror vi att dessa distributörer har en mycket stor möjlighet att flytta fram marknadspositionerna med hjälp av vår teknologi." Pyrosequencings PSQ 96 System lanserades i början av förra året och är det första kommersiellt tillgängliga systemet för tillämpad genetisk analys. PSQ 96 System, som inkluderar sekvenseringsinstrument, mjukvara och reagenskit, har snabbt penetrerat marknaderna i USA, Europa och Japan. Detta beror på systemets möjlighet att noggrant, snabbt, reproducerbart och kostnadseffektivt kunna analysera SNPs (single nucleotide polymorphisms). SNPs är av avgörande betydelse för forskning inom genteknik eftersom de svarar för genetiska variationer som gör individer inom en art olika. Fram till den 30 september 2000 hade bolaget sålt 32 system till större läkemedels- och genteknikföretag, ledande akademiska institutioner och agrobioteknikföretag över hela världen. Pyrosequencing meddelar även att Dr. Frederic Lenoir utnämnts till försäljningschef i Frankrike. Han arbetade tidigare för LJL Bio-Systems-- Molecular Devices Corporation. " Frederic Lenoir har mer än tio års gedigen erfarenhet av framgångsrik försäljning och marknadsföring inom branschen som han nu tillför vårt bolag. Genom att ingå i vårt europeiska säljteam fullföljer han bolagets strategiska mål att etablera en egen försäljningsorganisation på de största marknaderna," tillägger Mårten Winge. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta system för tillämpad genetisk analys, vilka baseras på bolagets teknologi Pyrosequencing , en ny teknologi för sekvensering av DNA som är enkel att använda, noggrann och reproducerbar. Pyrosequencings teknologi tillmötesgår den växande efterfrågan på tillämpad genetisk analys inom en rad olika områden, bland annat rutinanalyser för forskning och kliniskt bruk, samt storskaliga, skräddarsydda, industriella tillämpningar för exempelvis läkemedelsutveckling. Bolagets växande lista på kunder inkluderar SmithKline Beecham, AstraZeneca, National Institutes of Health, Harvard Center for Cancer Prevention och DuPont Agriculture. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och dotterbolaget i USA är baserat i Bostonområdet. Pyrosequencing AB har också försäljningskontor och distributionspartners i Skandinavien Storbritannien, Tyskland, BeNelux, Schweiz och Japan. Pyrosequencing AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Företagets webbplats är www.pyrosequencing.com. För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén VD erik.wallden@pyrosequencing.com Telefon: 018-56 5902 eller 070-326 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00830/bit0002.pdf

Dokument & länkar