Pyrosequencings första kund inom programmet för högproduktiv DNA-sekvensering

PYROSEQUENCINGS FÖRSTA KUND INOM PROGRAMMET FÖR HÖGPRODUKTIV DNA- SEKVENSERING -Svenskt konsortium för funktionell genomik använder PTP för SNP-analys Pyrosequencing AB som utvecklar, tillverkar och marknadsför system för DNA-sekvensering inom tillämpad genteknisk analys har tecknat det första kundavtalet inom sitt program för högproduktiv DNA-sekvensering. "Preferred Technology Program" (PTP ), som är en kundanpassad produkt för högproduktiv sekvensering baserad på Pyrosequencings teknologi, har sålts till ett nybildat svenskt konsortium för funktionell genomik. Wallenberg Consortium North (WCN) avser att använda PTP för analys av genetiska variationer, s k "single nucleotides polymorphisms" (SNPs) som är relaterade till sjukdomar hos människor och djur. WCN har bildats för att sammanföra forskning inom tillämpad genetisk analys, proteinanalys och bioinformatik vid Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm, Karolinska Institutet, KI, i Stockholm och universiteten i Uppsala, Stockholm och Umeå. Användandet av PTP för studier inom funktionell genomik avseende sjukdomar hos människan är ämnet vid en presentation på mötet "Advances in Genome Biology and Technology (AGBT)" i Florida den 4-6 februari. "PTP gör att vi omgående kan skala upp våra insatser inom SNP-analys, ett mål som är viktigt för att öka hastigheten i vår forskning inom genomik," säger Joakim Lundeberg, Fil.Dr, Chef för KTH Genome Center och professor i molekylär bioteknologi vid KTH. "Det som är särskilt tilltalande med PTP är den höga graden av kundanpassning som svarar mot våra speciella behov av automatiserad provhantering för SNP-analys. Framgent tillåter det oss också att ytterligare utöka vår kapacitet för att analysera prov med hjälp av teknologin Pyrosequencing ." Pyrosequencings PTP är ett högproduktivt system för SNP-analys baserat på 384 brunnars mikrotiterplatta. Det bygger på samma patenterade teknologi, sekvensering genom syntes, som bolagets PSQ 96 System med 96 brunnars mikrotiterplatta, vilket lanserades förra året. Förutom mjukvara och reagenskit, inkluderar PTP en robot för provpreparering som är helt automatiserad och som kan utföra upp till 100.000 SNP-analyser per dag. "Detta första PTP-avtal bekräftar att vårt program för högproduktiv DNA- sekvensering är en idealisk lösning för att öka genomflödet av PCR-prover för SNP-analys," säger Erik Walldén, VD i Pyrosequencing AB. "PTP utformas i samverkan med kunden, som WCN i detta fall. Härigenom kan vi bedöma kundens behov av SNP-analys och anpassa vår produkt för att möta speciella krav. Vi räknar med att efterfrågan på PTP kommer att öka bland de akademiska institutioner, läkemedelsbolag, genteknikföretag och agrobioteknikbolag som inriktar sig på tillämpad genetisk analys i större skala." Försäljningsavtalet innebär också att WCN skall kunna fungera som en referensenhet för kunder vilka är intresserade av att få en bättre uppfattning av praktiska applikationer och nyttan med PTP. Möjlighet ges också att få erfarenhet av att hantera systemet. De ekonomiska villkoren i köpeavtalet offentliggörs ej. Erik Walldén tillägger: "Vi är särskilt förhoppningsfulla vad beträffar WCN:s intresse för hjärtkärlsjukdomar eftersom Pyrosequencing har immateriella rättigheter som täcker SNP-markörer och läkemedelseffekter på kardiovaskulära sjukdomar. Vi tror att det finns stora möjligheter att öppna upp för en tydlig väg in på markanden för klinisk diagnostik." Pyrosequencing fortsätter at erhålla order för PSQ 96 System, som snabbt har penetrerat markanderna i Europa, USA och Japan. Med systemet utförs snabb, noggrann, reproducerbar SNP-analys och det erbjuder uppskalbar kostnadseffektiv lösning för SNP-analys och Tag-sekvensering. Det senare är analys av korta DNA-sekvenser som används för genetisk identifikation. PSQ 96 System inkluderar sekvenseringsinstrument, mjukvara och reagenskit som är nödvändiga för att genomföra SNP-analys. Kunder som köpt PSQ 96 System omfattar AstraZeneca, Harvard Center for Cancer Prevention och National Institutes of Health (NIH). WCN har grundats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och består av nio universitet och institutioner. Tillsammans med den svenska regeringen har konsortiet investerat mer än 200 miljoner som skall användas de fem kommande åren inom forskning avseende funktionell genomik. WCN består av Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm, Karolinska Institutet, KI, i Stockholm och universiteten i Uppsala, Stockholm och Umeå. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta system för tillämpad genetisk analys, vilka baseras på bolagets teknologi Pyrosequencing , en ny teknologi för sekvensering av DNA som är enkel att använda, noggrann och reproducerbar. Pyrosequencings teknologi tillmötesgår den växande efterfrågan på tillämpad genetisk analys inom en rad olika områden, bland annat rutinanalyser för forskning och kliniskt bruk, samt storskaliga, skräddarsydda, industriella tillämpningar för exempelvis läkemedelsutveckling. Bolagets växande lista på kunder inkluderar SmithKline Beecham, AstraZeneca, National Institutes of Health, Harvard Center for Cancer Prevention och DuPont Agriculture. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och dotterbolaget i USA är baserat i Bostonområdet. Pyrosequencing AB har också försäljningskontor och distributionspartners i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, BeNelux, Schweiz, Skandinavien, Östeuropa och Japan. Pyrosequencing AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Företagets webbplats är www.pyrosequencing.com. För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén VD erik.wallden@pyrosequencing.com Telefon: 018-56 59 02 eller 070-326 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar