Delårsrapport januari-juni 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2003 · Försäljningen under det första halvåret ökade med 12 procent. Justerat för förändringar i valutakurser ökade försäljningen med 20 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 457,0 (24,9) mkr. Justerat för jämförelsestörande poster 2003 samt engångsintäkten 2002, uppgick rörelseresultatet till -5,2 (3,2) mkr. · Försäljningen under det andra kvartalet ökade med 1 procent till 141,4 (139,7) mkr. Rörelseresultatet under denna period uppgick till -21,3 (12,0) mkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -9,9 (12,0) mkr. · Resultatet efter finansiella poster uppgick under delårsperioden till 459,6 (20,0) mkr och kassaflödet till 438,5 (-24,7) mkr. · Delårsperiodens resultat efter skatt uppgick till 463,9 (18,0) mkr. Justerat för jämförelsestörande poster 2003 samt engångsintäkten 2002, uppgick resultatet till 1,7 (-3,7) mkr. · Vinsten per aktie uppgick till 18,69 (0,73) kr. · Studie godkänd för den nya estetikprodukten SubQ. · RESTYLANE godkändes för försäljning i Indien och Taiwan. Q-Med AB (publ) Bengt Ågerup, Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Bengt Ågerup, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 25. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. En klinisk studie med MACROLANE för kroppskonturering, t ex bröstutfyllnad, pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngnings-inkontinens hos kvinnor säljs i Europa sedan juli 2002. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes samt oxalatkontroll. Q- Med har idag 420 medarbetare, varav cirka 280 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 15 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar