Delårsrapport januari-september 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2003 · Omsättningen under de första nio månaderna uppgick till 427,8 (369,5) mkr varav 145,1 (116,1) mkr under det tredje kvartalet. · Rörelseresultatet uppgick under de första nio månaderna till 452,0 (26,1) mkr. Justerat för jämförelsestörande poster 2003 samt engångsintäkten 2002, uppgick rörelseresultatet till -10,2 (4,4) mkr. · Niomånadersperiodens resultat efter skatt uppgick till 457,1 (18,8) mkr. Justerat för jämförelsestörande poster 2003 samt engångsintäkten 2002, uppgick resultatet till -5,1 (3,2) mkr. · Vinsten per aktie uppgick till 18,42 (0,76) kr. · Samtliga patienter i en studie med produkten SubQ behandlade. · Första patienten inkluderad i studie med DEFLUX i Japan. För frågor hänvisas till: VD Bengt Ågerup, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 25. IR- och informationschef Fredrik Hallstan, telefon 070-974 90 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar