HealthCap ökar sitt ägande i Q-Med

HEALTHCAP ÖKAR SITT ÄGANDE I Q-MED * HealthCap KB utnyttjar sina tecknings- och köpoptioner och ökar sitt innehav i Q-Med till 13,7%. "HealthCap har varit en stabil och långsiktig ägare och bidragit väsentligt till styrelse-arbetet. Vi är glada över att HealthCap ökar sitt innehav i Q-Med" säger Per Olof Wallström, Q-Meds verkställande direktör. Sedan juni 1997 är HealthCap näst största ägare i Q-Med. Efter utspädningseffekt vid ägarspridningen i samband med noteringen av Q-Med på O-listan vid OM Stockholmsbörsen i december 1999, ägde HealthCap 3,4% i Q- Med. När HealthCap gick in som ägare i Q-Med i juni 1997, ställde Q-Med ut optionsrätter för nyteckning av 1.500.000 aktier till förmån för HealthCap. Vidare erhöll HealthCap 1.065.000 köpoptioner, vilka är inlösenbara från Q-Meds huvudägare Agerup Holding. Såväl tecknings- som köpoptionerna utnyttjas nu av HealthCap. Teckningsoptionerna löses in till en teckningskurs om 18:67 kronor per aktie. Efter utnyttjandet av optionerna uppgår HealthCaps innehav i Q-Med till 13,7% av aktier och röster. Ytterligare 875.000 teckningsoptioner finns utställda, till Q-Meds personal. Efter full utspädning uppgår HealthCaps innehav till 13,3% av aktier och röster. HealthCap KB är en svensk venture capital fond som bildades i slutet av 1996. Fonden investerar i den medicinska sektorn och investerare i HealthCap inkluderar 4:e och 6:e AP-fonden, Skandia, Astra, Pharmacia & Upjohn, Hagströmer & Qviberg samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Exklusiva rådgivare till fonden är Odlander, Fredrikson & Co AB. Björn Odlander sitter sedan 1997 i Q-Meds styrelse. Q-Med hade den 29 februari 2000 nästan 9.000 aktieägare. De större aktieägarna framgår av nedanstående tabell. Aktieägare Antal aktier Aktier och röster, % Agerup Holding 12.835.000 52,8 HealthCap KB 3.340.000 13,7 Skandia 500.000 2,1 Banco Fonder 294.900 1,2 Handelsbanken Fonder 294.500 1,2 Investor 170.000 0,7 Anders Milton 157.500 0,7 Tomas Billing 154.500 0,6 Övriga aktieägare 6.558.600 27,0 Summa 24.305.000 100,0 Källa: VPCs aktiebok den 29 februari 2000 inkl. senast kända ändringar. Uppsala den 22 mars 2000 Q-Med AB (publ) Per Olof Wallström, Verkställande direktör För frågor hänvisas till Per Olof Wallström, verkställande direktör, på telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Org. nr. 556258-6882. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. E-mail: info@q-med.com. Hemsida: www.q-med.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar