Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Q-Med AB:s (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årets ordinarie bolagsstämma, vilken kommer att äga rum måndagen den 12 maj 2003 klockan 17.00 i Q-Meds lokaler, Fyrisvallsgatan 7, Uppsala. Kallelsen, som införs i Post- och Inrikes Tidningar, Upsala Nya Tidning och Svenska Dagbladet, bifogas. Kallelsen finns också att hämta på Q- Meds hemsida, www.q-med.se. Q-Med AB (publ) Styrelsen För frågor hänvisas till VD Bengt Ågerup, telefon 070-974 90 25. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. En klinisk studie med MACROLANE för kroppskonturering, t ex bröstutfyllnad, pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor säljs i Europa sedan juli 2002. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes samt oxalatkontroll. Q- Med har idag 369 medarbetare, varav cirka 255 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 20 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01460/wkr0002.pdf Bilaga

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.