Niomånadersrapport januari - september 2000

NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 · Omsättningen ökade med 79% för jämförbara enheter, till 155,3 (86,6*) mkr. · Resultatet efter finansiella poster ökade med 167%, till 26,4 (9,9*) mkr. Ökad satsning på forskning och utveckling, 26% (17*) av omsättningen. · Ixion konsolideras fr.o.m. juli. Påverkan på rörelseresultatet var -4,6 (-) mkr. · Ansökan om Europa-godkännande för DUROLANE lämnades in i början av oktober. · FDA:s rådgivande organ rekommenderar godkännande för DEFLUX i USA. * Exklusive Venofer, ett intravenöst järnpreparat som Q-Med hade licensavtal för i Norden fram till 31 december 1999. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bio- och medicinteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. Utveckling av MACROLANE för bröstutfyllnad pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäleds-artros, är i klinisk dokumentationsfas. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn och ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes. Q-Med har idag 175 medarbetare, varav 125 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 10 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien är sedan december 1999 noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. INTÄKTER Q-Med ökade sin försäljning med 79% under de första nio månaderna 2000, till 155,3 (86,6*) mkr. Tredje kvartalet uppgick omsättningen till 47,8 (28,5*) mkr, en ökning med 68%. Omräknat till rullande 12-månader, dvs. perioden oktober 1999 till september 2000, uppgick omsättningen till 195,5 (110,6*) mkr, en ökning med 77%. Valutakursfluktuationer har påverkat försäljningen för de första nio månaderna negativt med 1,4 mkr, jämfört med samma period föregående år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/26/20010801BIT00460/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/26/20010801BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar