Niomånadersrapport januari-september 2000

Report this content

NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 * Omsättningen ökade med 79% för jämförbara enheter, till 155,3 (86,6*) mkr. * Resultatet efter finansiella poster ökade med 167%, till 26,4 (9,9*) mkr. Ökad satsning på forskning och utveckling, 26% (17*) av omsättningen. * Ixion konsolideras fr.o.m. juli. Påverkan på rörelseresultatet var -4,6 (-) mkr. * Ansökan om Europa-godkännande för DUROLANE lämnades in i början av oktober. * FDA:s rådgivande organ rekommenderar godkännande för DEFLUX i USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00550/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00550/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar