Ny ettårsstudie hopp för 200 000 ansträngningsinkontinenta

Ny ettårsstudie hopp för 200 000 ansträngningsinkontinenta Svensk metod motverkar läckage hos åtta av tio kvinnor En ny stor europeisk studie visar att de flesta kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens kan få hjälp. Närmare åtta av tio som behandlats med den svenska metoden ZUIDEX har efter ett år klart mindre besvär och högre livskvalitet. - Studiens resultat bekräftar våra erfarenheter och tidigare rapporterade resultat och jag vill uppmana kvinnor att söka vård. Inkontinens är tabubelagt men det finns hjälp att få, säger docent Aino Fianu Jonasson, överläkare på kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och en av prövarna i studien som gjorts på sexton center i Sverige, Tyskland, England, Frankrike och Italien. Studien presenteras idag på International Continence Societys kongress i Paris, Frankrike. I studien mättes patienternas urinläckage på ett standardiserat sätt. Därefter behandlades patienterna med ZUIDEX, en svensk metod som går ut på att man injicerar en gel med hyaluronsyra och dextranomer i urinröret. Ingreppet utförs under lokalbedövning och tar bara några minuter. Patienten kan normalt gå hem efter ett par timmar och behöver ingen sjukskrivning. Effekten är omedelbar. Patienterna följdes upp vid sju tillfällen efter behandlingen. Efter tolv veckor respektive sex månader hade 78 samt 79 procent svarat på behandlingen*. Effekten fanns kvar vid den sista mätningen efter tolv månader (77 procent) . Läckaget hos patienterna minskade i medeltal (medianvärde) med 93 procent från ursprungsmätningen. En majoritet av patienterna uppgav att de fick högre livskvalitet eftersom inkontinensen nu i klart mindre grad påverkade deras sexliv, sociala liv, fysiska aktiviteter och relationer. Inga oförutsedda biverkningar rapporterades i studien. I studien ingick även en analys av den totala kostnaden för en Zuidex behandling. Resultatet visar att behandling med Zuidex är mer kostnadseffektiv än en av de vanligaste behandlingarna som används idag (TVT or Tension-Free Vaginal Tape). Sammanlagt deltog 142 patienter i studien. Medelåldern var 55,7 år och mer än hälften av kvinnorna hade lidit av inkontinens i mer än fem år. Alla hade tidigare genomgått bäckenbottenträning. Ungefär en halv miljon svenskar lider av inkontinens i någon form. De allra flesta är kvinnor, och man brukar uppskatta att så många som var tredje vuxen kvinna är drabbad. Den vanligaste formen av sjukdomen är ansträngningsinkontinens som drygt 200 000 kvinnor lever med. Tillståndet drabbar både unga och gamla men tilltar med ökande ålder. Många gånger uppkommer inkontinensen efter graviditet och barnafödande. Studien kommer att fortsätta i form av en långtidsuppföljning (2-3 år). - Ju mer vi talar öppet om hur kvinnors liv begränsas av inkontinens och om att det finns behandling, desto fler känner förhoppningsvis att det är värt att söka vård, säger Aino Fianu Jonasson. * Minskning av läckage vid provokationstest med 50 procent eller mer från ursprungsmätning. För frågor hänvisas till: Bengt Ågerup, VD, telefon 018-474 90 00, mobil 0709-74 90 25, b.agerup@q-med.com Anna Eriksrud, Vice President Hospital Healthcare, mobil 070- 974 90 92, a.eriksrud@q-med.com Aino Fianu Jonasson, docent, överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge , mobil 070-483 60 28 ZUIDEX Zuidex är det senaste framsteget för behandling av kvinnor med ansträngnings-inkontinens. Zuidex består av två naturliga sockerarter, dextranomer och hyaluronsyra (NASHA- icke-animalisk, stabiliserad hyaluronsyra) och används tillsammans med ett av Q-Med patenterat handinstrument, Implacer, som förenklar behandlingen och gör det möjligt att injiceras substansen utan komplicerad operationsutrustning. Både dextranomer och hyaluronsyra har använts i stor utsträckning inom andra medicinska områden i flera årtionden. Dextranomer används ofta vid behandling av sår och och hyaluronsyra finns naturligt i alla kroppvävnader och används inom bland annat ögonkirurgi och för kosmetiska injektioner. Båda substanserna är naturliga icke-allergiframkallande produkter som produceras genom en bioteknisk (icke-animalisk) process. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Produkterna under varumärket RESTYLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor samt ansiktskonturering och står idag för huvuddelen av försäljningen. RESTYLANE säljs i över 70 länder och är godkänt i USA. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av höft- och knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor säljs i Europa sedan juli 2002 och Kanada sedan xxx 2003. Q-Med har idag ca 500 medarbetare, varav ca 320 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala. Q-Med aktien är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040824BIT21120/wkr0001.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar