Q-Med koncernen avyttrar den nordameri-kanska verksamheten avseende estetik-produkterna RESTYLANE(, RESTYLANE( Fine Line

Q-Med koncernen avyttrar den nordameri-kanska verksamheten avseende estetik-produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE till Medicis för MUSD 160 Q-Med koncernen har tecknat ett avtal om att avyttra samtliga aktier i det helägda dotterbolaget HA North American Sales AB till Medicis (NYSE: MRX). HA North American Sales ABs viktigaste tillgång är marknadsrätten att sälja RESTYLANE®, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE i USA och Kanada. Affären omfattar inte några andra produkter än dessa tre. Q-Med behåller därutöver rätten till exklusiv tillverkning av de tre produkterna för den nordamerikanska marknaden i 10 år till en sedvanlig vinstmarginal. Betalningsvillkor Affären genererar en bruttointäkt och kapitalvinst om MUSD 160 som tillfaller Q-Med koncernen stegvis allteftersom avtalade villkor uppfylls. En första betalning om MUSD 58,2 utgår förutsatt att den amerikanska konkurrensmyndigheten godkänner affären. Efter att ett försäljningsgod-kännande från FDA erhållits för RESTYLANE i USA utfaller en betalning om MUSD 53,3. MUSD 29,1 utfaller efter ett försäljningsgodkännande av PERLANE. När HA North American Sales AB uppnått en försäljning under rullande 12 månader på MUSD 40 utfaller en sista engångsbetalning på MUSD 19,4 till Q-Med. Medicis innehar därutöver en option att förvärva framtida estetikprodukter som utvecklas av Q-Med för försäljning på den nordamerikanska marknaden till en värdering som görs vid förvärvstillfället baserat på en uppskattning av marknadsvärdet. Q-Med kommer att ansvara för förbättring av befintliga produkter samt utveckling av nya produkter och bedriva försäljning i resten av världen i egen regi. "Affären ger oss en mycket välrenommerad partner samt en naturlig kanal ut på marknaden i USA också för våra framtida estetikprodukter. Vi förväntar oss att i framtiden genomföra liknande transaktioner även för andra produktområden när så är lämpligt. Dessutom frigör vi genom affären strategiska och finansiella resurser att befästa Q-Meds ledande ställning på samtliga marknader utanför USA", säger Bengt Ågerup, VD och huvudägare i Q-Med. Presskonferens Presskonferens kommer att hållas på Operaterrassen kl 12.30 då även årsbokslutet presenteras. Q-Med AB (publ) Bengt Ågerup Verkställande direktör För frågor hänvisas till VD Bengt Ågerup, telefon 070-974 90 25, Finansdirektör Erika Kjellberg Eriksson, telefon 070-974 90 20 eller IR- och informationschef Johan Hähnel, telefon 070-231 08 07. Fakta om Q-Med AB Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. En klinisk studie med MACROLANE för kroppskonturering, t ex bröstutfyllnad, pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor säljs i Europa sedan juli 2002. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes samt oxalatkontroll. Q-Med har idag 369 medarbetare, varav cirka 255 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 20 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. Fakta om Medicis Medicis är ett ledande läkemedelsföretag i USA som erbjuder ett brett utbud av produkter inom bland annat behandling av acne, astma, pigmentering, psoriasis, eksem, hudinfektioner och ett stort antal andra hudrelaterade tillstånd. Medicis är noterat på NYSE (MRX), omsätter över SEK 2 mdr och har under de senaste fem åren haft en årlig tillväxt på 40 procent. Se www.medicis.com för ytterligare information. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Org. nr. 556258-6882. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. E-mail: info@q-med.com. Hemsida: www.q-med.com Bilaga: Pressmaterial Q-Med Pressmaterial Q-Med En miljon behandlingar på snabbt växande marknad Världsmarknaden för injicerbara produkter för ansiktsestetik beräknas idag uppgå till cirka 4 miljarder kronor och växa med omkring 20 procent årligen. Hittills har drygt en miljon behandlingar genomförts i världen med någon av Q-Meds estetikprodukter för att fylla ut rynkor, läppar eller andra delar av kroppen. RESTYLANE, som används för utfyllnad av rynkor i ansiktet, godkändes för försäljning i Europa i september 1996. I mars 2000 lanserades de två kompletterande produkterna PERLANE(TM) och RESTYLANE Fine Lines, som används för läppar och djupa veck, respektive för ytliga rynkor. Produkterna säljs på drygt 60 marknader i Europa, Sydamerika och Asien, via Q-Meds åtta säljbolag eller med hjälp av distributörer. Under 2002 var ännu ingen produkt inom estetikområdet godkänd i USA, som står för omkring halva den totala världsmarknaden. En ansökan för registrering av RESTYLANE i USA lämnades in i juni 2002 och ett eventuellt godkännande beräknas erhållas under första halvåret 2003. Ansökan baseras främst på en studie där RESTYLANE jämförts med USA-marknadens ledande kollagenbaserade produkt. Studien, i vilken 138 patienter behandlades vid sex ledande kliniker i USA, visade att RESTYLANE hade sex gånger bättre effekt jämfört med jämförelseprodukten. Idag finns endast kollagenbaserade produkter tillgängliga i USA för rynkutfyllnad. Dessa är animaliska produkter som kräver allergitest före injektion och som ligger kvar kortare tid än RESTYLANE. När RESTYLANE blir godkänt i USA så är det den första icke animaliska stabiliserade hyaluronsyran som får säljas i landet. En ansökan för försäljning av PERLANE(TM) i USA kommer att lämnas in så snart RESTYLANE godkänts. Under hösten 2002 startade en studie på bröstförstoring med produkten MACROLANE. Studien ska pågå i två år, men en första delrapport beräknas under 2003. Resultaten från denna studie beräknas ligga till grund för beslut om eventuella ytterligare kliniska studier som i sin tur planeras ingå i en CE-ansökan under början av 2004 för försäljning i Europa och en studie för ansökan om försäljning på den nordamerikanska marknaden. Utöver berörda områden utvecklar Q-Med även produkter för utfyllnad av andra delar av kroppen. Bland annat planeras en registreringsansökan för en produkt för ansiktsestetik med subkutan administering lämnas in i Europa (sk CE-ansökan) under 2003. Produkten är avsedd för rekonstruktiv plastikkirurgi för medicinska indikationer såsom trauma, ansiktsdefekter eller behandling av facial lipodystrofi. Q-Med AB Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non- Animal Stabilized Hyaluronic Acid (Icke-Animalisk Stabiliserad Hylaluronsyra). Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Utöver produkterna inom estetikområdet marknadsför och säljer Q-Med DUROLANE för behandling av knäledsartros, DEFLUX som är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn samt ZUIDEX(TM) för behandling av ansträngningsinkontinens. Sedan juli 2000 äger Q-Med därutöver en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom bland annat cellterapi för diabetes. Q-Med har idag 369 medarbetare, varav 255 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 20 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Meds huvudkontor ligger i Uppsala och verksamheten för Cellterapi och Inkapsling är förlagd till Florida där Ixion har sin forskningsanläggning. Därutöver har Q-Med 8 helägda dotterbolag. Dessa dotterbolag återfinns i Frankrike, Tyskland, England, Italien, Spanien, Kanada, Australien (inkl. Nya Zeeland) och USA. I Q-Meds styrelse sitter ledamöterna Björn Odlander, VD i Odlander, Fredrikson & Co och ordförande i HealthCap AB, Anders Milton, ordförande i Svenska Röda Korset, Tomas Billing, VD i Nordstjernan AB, Göran Carstedt, ekonomie doktor, Society for Organizational Learning, Håkan Edström, VD i MannKind Corporation och Bengt Ågerup. Styrelseordförande är advokat Robert Wikholm från Advokatfirman Vinge. De största ägarna i Q-Med är Bengt Ågerup via Agerup Holding (47,8%), HealthCap KB (9,3%), State Street Bank and Trust, (6,6%) samt Fidelity Fonder, (3,5%). Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar