Q-Med öppnar USA-huvudkontor

Ytterligare ett steg närmare den attraktiva USA-marknaden Q-Med öppnar USA-huvudkontor Det Uppsalabaserade bolaget Q-Med har öppnat sitt USA-huvudkontor i Washington DC. Under uppbyggnad är också en säljorganisation för DEFLUX, företagets första godkända produkt i USA. I och med detta har förberedelserna för ett inträdande på USA-marknaden tagit ett stort kliv framåt för företaget. I september i år fick Q-Med ett FDA godkännande för behandling av vesikouretral reflux (VUR) hos barn med sin produkt DEFLUX. Produkten är Q-Meds första att godkännas för försäljning på den amerikanska marknaden. Parallellt med ansökningsprocessen hos FDA började Q-Med bygga upp en företagsorganisation i USA. Som ett led i detta har man nu öppnat sitt USA-huvudkontor i Washington DC. Kontoret är beläget i Dulles Corner Office Center - en företagspark där många biomedicinska och tekniska företag finns etablerade. Washington erbjuder, med sina aktade universitet, goda möjligheter för Q-Med att rekrytera kompetent personal. För USA marknaden har man vidare anställt en administrativ chef, Ted Sullivan, som tillika är ansvarig för företagets regulatoriska frågor i USA. Ytterligare personer som engagerats för USA-marknaden är två affärsområdesansvariga. Louis Frisina, som ansvarar för affärsområdet estetik, och Magnus Precht, som ansvarar för affärsområdet uro- /gynekologi och lanseringen av DEFLUX i USA. Lanseringen av Deflux i USA har inletts med utbildning av läkare och genom medverkan på medicinska kongresser. En specialistsäljkår är även under uppbyggnad. Ansökningar om registrering i USA för estetikpreparatet RESTYLANE och artrosprodukten DUROLANE beräknas lämnas in till FDA under slutet av första halvåret 2002. Till grund för ansökningarna ligger två vetenskapliga studier som för närvarande genomförs bland annat i USA. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. Utveckling av MACROLANE för body contouring, t ex bröstutfyllnad, pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäleds-artros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor beräknas finnas tillgänglig i Europa i mitten av 2002. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes. Q-Med har idag drygt 230 medarbetare, varav 170 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 20 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista och återfinns idag på Attract 40-listan. För frågor vänligen kontakta: Bengt Ågerup, VD Sofia Wahlberg, informationschef tel. 018-474 90 00 tel. 018-474 90 15 eller 070-974 90 25 eller 073-326 91 36 s.wahlberg@q-med.com Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Org. nr. 556258- 6882. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. E-mail: info@q-med.com. Hemsida: www.q-med.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00300/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar