RESTYLANE godkänt för försäljning i USA

RESTYLANE godkänt för försäljning i USA Den amerikanska kontrollmyndigheten Food and Drug Administration, FDA, har godkänt RESTYLANE för försäljning i USA. FDA:s godkännande av RESTYLANE innebär att Q-Med kommer att erhålla den andra betalningen på MUSD 53,3 från det amerikanska bolaget Medicis, som sedan mars innehar rättigheterna att sälja och marknadsföra RESTYLANE i USA och Kanada. "RESTYLANE är den enda icke-animaliska hyaluronsyrabaserade produkten för rynkutfyllnad som godkänts för USA-marknaden. Godkännandet är ytterligare ett bevis på produktens säkerhet och kvalitet. Detta kommer även att stärka vår dominerande position på andra marknader", säger Bengt Ågerup, VD i Q-Med. I och med lanseringen i USA kommer Q-Med att börja tillverka RESTYLANE åt Medicis. Q-Med är exklusiv tillverkare av produkten. Medicis räknar med att kunna börja sälja RESTYLANE i USA inom de närmaste månaderna. "Vi är glada att Medicis nu kan påbörja försäljningen i USA och vi vet att de har alla förutsättningar att lyckas. Eftersom den amerikanska marknaden för estetikprodukter bedöms stå för halva världsmarknaden, kommer denna försäljning att bli mycket betydelsefull för Q-Med", avslutar Ågerup. För frågor hänvisas till: VD Bengt Ågerup, telefon 070-974 90 25, IR- och informationschef Fredrik Hallstan telefon 070-974 90 15. Fakta affären med Medicis Den 10 februari offentliggjorde Q-Med avyttringen av den nordamerikanska verksamheten avseende RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och RESTYLANE Perlane till det amerikanska bolaget Medicis. Q-Med erhöll i början av mars en första betalning på MUSD 58,2. Den andra betalningen på MUSD 53,3 kommer att tillfalla Q-Med nu när FDA-godkänt RESTYLANE. MUSD 29,1 utfaller efter ett försäljningsgodkännande av RESTYLANE Perlane. När vissa försäljningskriterier har uppnåtts utfaller ytterligare MUSD 19,4 till Q-Med. Total genererar affären MUSD 160 till Q-Med. Q-Med behåller därutöver rätten till exklusiv tillverkning av de tre produkterna för den nordamerikanska marknaden i 10 år. Fakta Medicis Medicis är ett ledande specialiserat läkemedelsföretag i USA inom dermatologi som erbjuder produkter inom bland annat behandling av acne, astma, pigmentering, psoriasis, eksem, hudinfektioner och ett stort antal andra hudrelaterade tillstånd. Medicis är noterat på NYSE (MRX). Fakta RESTYLANE RESTYLANE är Q-Meds produkt för utfyllnad av rynkor och veck i ansiktet samt utfyllnad läppar. Produkten bygger på Q-Meds NASHA-teknologi (Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid). RESTYLANE godkändes för försäljning i Europa i september 1996. RESTYLANE säljs på drygt 60 marknader i Europa, Sydamerika och Asien, via Q-Meds åtta säljbolag eller med hjälp av distributörer. RESTYLANE är marknadsledare på samtliga dessa marknader. Jämförande kliniska studier med andra liknande produkter har visat på RESTYLANE överlägsenhet. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngnings-inkontinens hos kvinnor säljs i Europa sedan juli 2002. Q-Med har idag 430 medarbetare, varav cirka 290 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala. Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/13/20031213BIT20010/wkr0006.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar