CDON.com samordnar logistik och flyttar till nytt lager

CDON Group AB (publ.), Nordens ledande e-handelskoncern, meddelar att dotterbolaget CDON AB har tecknat ett avtal med Strålfors Svenska AB (PostNord) om etablering av ett nytt centrallager i Ljungby.

CDON.com samordnar merparten av lagerverksamheten till Ljungby, Sverige, i en av landets största och mest moderna anläggningar anpassad för e-handel. Den nya anläggningen, som i första etappen omfattar 25 000 kvm, väntas vara i full drift under 2015 och uppförs av Strålfors Svenska AB.

Paul Fischbein, VD på CDON Group, kommenterar:  ”Ett högmodernt och effektivt centrallager är en viktig konkurrensfaktor för en stor e-handlare som CDON.com, och en viktig del i den framgångsrika omställning vi genomför i bolaget. Med det nya centrallagret kan vi öka kostnadseffektiviteten samtidigt som kundupplevelsen förbättras med samordnade och säkrare leveranser, dessutom med en minskad miljöpåverkan.”

CDON.com använder idag elva lagerenheter i Norden, varav en redan drivs av Strålfors i Ljungby. När det nya centrallagret är fullt driftsatt förväntas CDON.coms logistikrelaterade kostnader minska betydligt. Flytten kommer att påbörjas i det fjärde kvartalet 2014 och genomförs etappvis under 12 månader. Investeringarna hänförliga till lagerkonsolideringen beräknas uppgå till totalt 10-15 miljoner kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2014 klockan 08:45 CET.

För ytterligare information, besök cdongroup.com eller kontakta:
Paul Fischbein, VD och Koncernchef
Tfn: 46 (0)10 703 20 00                   

Fredrik Bengtsson, Kommunikationschef
Tfn: 46 (0)700 80 75 04
E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

Om CDON Group
CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, NLYman.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com). Under 2013 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet ”CDON”.

Taggar:

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar