Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2019

SAMTLIGA BOLAG FÖRBÄTTRADE RESULTATET

FÖRSTA KVARTALET[1]

 • Nettoomsättningen uppgick till 639,8 (716,1) miljoner kronor 
  - Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna
  26 procent
  - CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning 36 procent medan nettoomsättningen
  minskade 31 procent i linje med omställningen
  - Nelly ökade nettoomsättningen
  10 procent
 • Förbättrat resultat i samtliga bolag
  - Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar till 14,0 (3,5) miljoner kronor

  - CDON Marketplace ökade bruttomarginalen till 16,8 (10,5) procent och bruttoresultatet med 11 procent

  - Nelly ökade produktmarginalen till 48 (46) procent och bruttoresultatet med 19 procent
 • Rörelseresultatet förbättrades till -33,5 (-58,8) miljoner kronor
 • Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,30 (0,61) kronor före utspädning och -0,29 (0,60) kronor efter utspädning
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018
Miljoner kronor 2019
Jan-mars
2018
Jan-mars
Δ
Nettoomsättning 639,8 716,1 -11%
Bruttoresultat 161,5 135,3 19%
Bruttomarginal, procent 25,2 18,9 6,3 pe
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -13,2 -42,7
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent -2,1 -6,0 3,9 pe
Rörelseresultat -33,5 -58,8
Rörelsemarginal, procent -5,2 -8,2 2,9 pe

[1]HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernen.

 
SAMTLIGA BOLAG FÖRBÄTTRADE RESULTATET

Under första kvartalet rekryterade Qliro Financial Services framgångsrikt nya handlare, CDON Marketplace ökade kraftigt försäljningen för externa handlare och Nelly visade stark omsättningstillväxt. Vi har dessutom snabbt ökat låneboken i Qliro Financial Services, ytterligare ökat effektiviteten i CDON Marketplace och digitaliserat returprocessen i Nelly. Alla tre bolagen förbättrade sina rörelseresultat och stärkte sina marknadspositioner under kvartalet. Samtidigt pågår det strategiska arbetet med att etablera tre självständiga dotterbolag enligt plan.

Tre självständiga bolag
Qliro Groups strategi är sedan juni 2018 att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Detta skapar de bästa förutsättningarna för bolagens forsatta utveckling och därmed ökat aktieägarvärde. Koncernledningen fokuserar på att göra bolagen börsfähiga samt att utvärdera potentiella transaktioner. Arbetet pågår med att separera bolagens IT- och ekonomisystem och bolagen bedöms vara operativt och strukturellt självständiga under första halvåret 2019 samt börsfähiga under andra halvåret.

Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet kraftigt
Qliro Financial Services ökade låneboken med 49 procent till över 1,5 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån. De totala rörelseintäkterna ökade med 26 procent medan de totala rörelsekostnaderna ökade med 17 procent, vilket visar affärsmodellens skalbarhet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 295 procent till 14 miljoner kronor.

Qliro Financial Services kommersiella satsningar ger resultat och bolaget har under kvartalet inlett samarbete med flera handlare som Eleven, Nordicfeel, Baresso, Best of Brands, Dollarstore, inkClub.com, dammsugarpåsar.nu, dinVitamin.com med flera. Qliro Financial Services är välpositionerat för att även fortsättningsvis dra fördel av den underliggande marknadstillväxten i e-handeln.

CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning och bruttoresultatet
CDON Marketplace ökade de externa handlarnas försäljning med 36 procent, och vi ser en fortsatt stark trend i det andra kvartalet. Kommissionsintäkterna ökade med 32 procent vilket bidrog till att bruttoresultatet ökade med 11 procent till 44 miljoner kronor. Samtidigt minskade personalkostnaderna betydligt då bolaget drog nytta av sin IT-plattform och ökad automation. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till
-7 (-21) miljoner kronor i det säsongsmässigt svaga första kvartalet.

CDON Marketplace accelererar omställningen till marknadsplatsmodellen som är mer kapitaleffektiv, skalbar och lönsam.

Nelly ökade omsättningen och bruttoresultatet
Nelly ökade omsättningen med 10 procent, antalet kunder med 7 procent och genomsnittlig kundkorg med 11 procent. Bruttoresultatet ökade med 19 procent till 69 miljoner kronor. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till -7 (-15) miljoner kronor i det säsongsmässigt svaga första kvartalet.

Nelly har under kvartalet digitaliserat sin returprocess samt framgångsrikt lanserat sitt eget varumärke via Zalando i hela Europa, med störst försäljning på marknader som kompletterar Nellys egen räckvidd. Bolaget fortsätter utveckla sitt varumärke NLYbyNelly och drar nytta av framgångsrik kundrekrytering och stark kundlojalitet. 

Finansiell handlingsfrihet
Qliro Group har en stark finansiell ställning och under kvartalet sänkte vi vår skuldsättning genom att betala tillbaka obligationslånet om 250 miljoner kronor. Qliro Financial Services har flera källor till framtida finansiering och e-handelsverksamheten hade en nettokassa om 205 miljoner kronor. Våra bolag har starka positioner och är drivande inom nordisk e-handel och närliggande finansiella tjänster.

Marcus Lindqvist
VD och koncernchef Stockholm, 17 april 2019


 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER FÖRSTA KVARTALET

Qliro Group påkallade förtida inlösen av obligationer
Den 4 februari meddelades att Qliro Group kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer, vilket skedde i slutet av februari.

Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, ring:
Sverige 08 5033 6573
UK +44 330 336 9104
US +1 929 477 0630
PIN-koden för att delta 317405. Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Niclas Lilja, Investor Relations
Telefon 0736511363
ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 klockan 8.

Taggar:

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar