Försäljningen av Health and Sports Nutrition Group HSNG AB slutförd

Qliro Group AB (publ) har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (HSNG) till Orkla.

Qliro Group meddelade den 21 november 2017 att bolaget ingått ett avtal om att sälja HSNG till Orkla. Transaktionen är nu slutförd.

HSNG värderas i försäljningen till 360 miljoner kronor på skuldfri basis med normaliserat rörelsekapital. HSNG redovisas som avvecklad verksamhet i koncernen. Baserat på bokslutet 2017 uppgår reavinsten från avyttringen till omkring 140 miljoner kronor. Slutgiltigt belopp redovisas som resultat från avvecklad verksamhet under det första kvartalet.

För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Head of Investor Relations                                                

+46 736 511 363

ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.com (den ledande nordiska marknadsplatsen), Nelly.com och NLYman.com (mode) samt Qliro Financial Services. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Taggar:

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar