Införandet av nya redovisningsregler, IFRS 9, påverkan på Qliro Financial Services från 2018

Den 1 januari 2018 införs nya regler för redovisning av finansiella instrument, IFRS 9. Dessa påverkar primärt Qliro Group genom Qliro Financial Services reserver för kreditförluster. Vid ingången av 2018 ökar reserveringarna med 24 miljoner kronor till följd av övergången till IFRS 9.

I enlighet med IFRS 9 ska reserveringar för kreditförluster göras direkt i samband med utlåningen istället för som tidigare vid indikation på ökad risk i en kredit. Det medför att reserveringarna för kreditförluster tidigareläggs och ökar, men det påverkar vare sig kassaflödet eller underliggande kreditrisk.

I Qliro Financial Services balansräkning årsslutet 2017 ingick ackumulerade reserveringar om 31 miljoner kronor för framtida kreditförluster. Vid ingången av 2018 ökar reserveringarna med 24 miljoner kronor till följd av övergången till IFRS 9. Merparten av tillkommande reserveringar avser krediter där det per årsskiftet inte fanns någon indikation på försämrad betalningsförmåga och för vilka det i enlighet med tidigare redovisningsregler inte hade gjorts någon reservering.

Från den 1 januari görs reserveringar av prognosticerade kreditförluster direkt vid kreditgivning.

För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

Niclas Lilja, Head of Investor Relations                                                

+46 736 511 363

ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.COM (Nordens ledande
marknadsplats), Nelly.com och NLY MAN (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning) samt Qliro Financial Services. Under 2016 omsatte gruppen 4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid cap-segmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Taggar:

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar