Omorganisation och styrelseförändring i Quartiers Properties för att stärka den lokala närvaron i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) genomför i samband med tillträdet av Centro Forestral Sueco en omorganisation för att möjliggöra ytterligare expansion och stärka den lokala närvaron i Marbellaregionen. Marcus Johansson Prakt (CFO) omplaceras från och med augusti 2017 från Stockholmskontoret till Marbella. Andreas Bonnier avgår samtidigt från styrelsen för att ta en tydligare operativ roll i Bolaget med fokus på transaktioner och affärsutveckling. Andreas kommer inte att ingå i ledningsgruppen och placeras i Spanien från och med senhösten 2017. Därtill planerar Bolaget att fortsatt stärka den lokala närvaron genom nyrekryteringar under det kommande året.

Quartiers Properties har ett händelserikt år bakom sig följt av organisationsuppbyggnad, kapitalanskaffningar, fastighetsförvärv, och senast en listning av stamaktien och preferensaktien på Nasdaq First North.

I enlighet med den plan som kommunicerats tidigare har Quartiers Properties beslutat att ta nästa steg och stärka den lokala närvaron i Marbellaregionen genom att etablera ett lokalt kontor och bygga upp en permanent organisation i Spanien. En aktiv lokal närvaro är alltmer nödvändig för att tillvarata Bolagets möjligheter och ge de bästa förutsättningarna för en fortsatt expansion.

Den lokala organisationen kommer initialt bestå av följande resurser som avses kompletteras med ytterligare rekryteringar under det kommande året.

Marcus Johansson Prakt kommer fortsatt verka som CFO, men kommer omplaceras från och med första augusti från Stockholm till Marbella för att skapa en tätare relation med lokala banker.

Andreas Bonnier kommer att ta en aktiv roll i bolaget med ansvar för transaktioner och affärsutveckling.

Åke Olofsson kommer fortsatt inneha rollen som fastighetsansvarig och ansvara för Bolagets byggprojekt.

Bolagets nya kontor kommer att vara beläget på den nya fastigheten Centro Forestal Sueco.

Styrelsen i Bolaget kommer fortsatt att bestå av Jörgen Cederholm (ordförande), Åke Olofsson, Sten Andersen och Jimmie Hall.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Jörgen Cederholm, Styrelsens ordförande

E-post: jorgen.cederholm@quartiersproperties.se
Telefon: +46 70 290 19 00

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 09:30.

Prenumerera

Dokument & länkar