• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers förvärvar driftbolaget Boho Club, samt säkerställer finansiering för färdigställande och öppnande av hotellet BOHO Club med tillhörande restauranger på Golden Mile i Marbella under 2019

Quartiers förvärvar driftbolaget Boho Club, samt säkerställer finansiering för färdigställande och öppnande av hotellet BOHO Club med tillhörande restauranger på Golden Mile i Marbella under 2019

Report this content

I samband med förvärvet kvarstår Raouf Lotfi, med bred erfarenhet från hotell och restaurang, såväl lokalt som internationellt, som verkställande direktör för Boho Club. Raouf Loftis ägande uppgår efter transaktionen till 20% av driftbolaget Boho Club. I samband med förvärvet upptar Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) finansiering om 4,5 MEUR från den spanska investmentbanken Arcano Partners.

Under de senaste månaderna har konceptet för hotellet vidareutvecklats i positiv riktning tillsammans med den prisbelönta hotellkonsulten Stylt Trampoli och Bolaget har därför tagit beslutet att själva överta driftbolaget tillsammans med dess nuvarande verkställande direktör Raouf Lotfi. I driftbolaget finns redan nyckelpersoner i form av Marie Rodoni som bland annat arbetat som hotellchef på Columbus Hotel i Monaco och som hotelldirektör på Elite Palace Hotel i Stockholm, samt Michelin stjärnkocken Diego del Rio. Nuvarande koncept och organisation bedöms möta de krav och förväntningar som ställs på ett exklusivt femstjärnigt designhotell. Förvärvet av aktierna görs till bokfört värde utan värdeförändring.

Den totala investeringen i renovering och utveckling av hotell och restaurang bedöms uppgå till cirka 8,6 MEUR och kommer att finansieras med en kombination av eget kapital, banklån och mezzaninlån från den spanska investmentbanken Arcano Partners. Mezzaninlånet avses refinansieras efter hotellets första verksamhetsår med en långsiktig bankfinansiering.

”Quartiers är mycket nöjda att ingå ett finansieringsavtal med ännu en välrenommerad spansk finansiell aktör som genom finansieringen visar tilltro till bolaget och vår projektportfölj. Genom förvärvet stärker vi kontrollen över projektet vilket ökar vår flexibilitet som fastighetsägare att fullt ut tillvarata värdepotentialen i fastigheten på kort- och lång sikt, säger Quartiers tf. VD Marcus Johansson Prakt. 

Lånet med Arcano är säkerställt med en andrahandspant i Bolagets lägenhetshotell i Benahavis. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 15:40.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar