Quartiers Properties förvärvar tomt om cirka 3 800 kvadratmeter på Golden Mile i Marbella

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att förvärva en tomt om 3 781 kvadratmeter på attraktiva Golden Mile i direkt anslutning till fastigheten Centro Forestal Sueco, som Bolaget äger sedan sommaren 2017. Förvärvet görs genom en köpoption som Bolaget avser att verkställa senast den 1 oktober 2018. Total köpeskilling uppgår till EUR 1 788 337 och ska betalas genom årliga avbetalningar till och med maj 2022. I samband med planerat tillträde i oktober 2018 får Bolaget full tillgång till fastigheten och kan inkludera den som en del av det pågående hotellprojektet på Centro Forestal Sueco.

I samband med signering av optionsavtalet erlade Quartiers EUR 200 000. I samband med verkställande av optionen ska Bolaget erlägga ytterligare EUR 250 000. Resterande belopp ska erläggas genom lika stora avbetalningar en gång per år i maj mellan åren 2019 och 2022. 

Säljare av fastigheten är Ronda Capital SL. Som garanti för den avbetalningsplan som Quartiers erhållit har Bolaget lämnat säkerhet i den aktuella tomten. Tomten omfattas för närvarande av 1986 års detaljplan och kan utvecklas när en ny detaljplan beslutas i Marbella. Bolaget arbetar dock tillsammans med Marbella kommun för att möjliggöra en snabbare utveckling genom en nutidsanpassning av 1986 års detaljplan. Svar väntas inte offentliggöras av kommunen tidigare än under 2019. 

Avbetalningen löper med en inbyggd ränta om sex procent per år som har kapitaliserats i köpeskillingen, innebärande att i det fall Bolaget skulle välja att betala hela köpeskillingen i förtid skall resterande belopp diskonteras med en räntesats om sex procent per år. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 15:45.

Prenumerera

Dokument & länkar