Quartiers Properties genomför VD-byte

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) genomför ett VD-byte och nuvarande VD Katri Lind avslutar sitt uppdrag. Quartiers tillsätter från och med idag Bolagets CFO, Marcus Johansson Prakt, som tillförordnad VD. 

Katri har gjort goda insatser och ett väl genomfört arbete under sin tid som VD. På mina och styrelsens vägnar vill jag tacka Katri, säger styrelsens ordförande Jörgen Cederholm, samtidigt välkomnar vi Marcus i sin nya roll. 

”Jag är väldigt stolt över vad vi åstadkommit under mina två år som VD. Det har varit en intensiv och givande tid med fantastiska medarbetare och ägare. Vi har gått från att vara ett entreprenörsägt bolag till ett börsnoterat fastighetsutvecklingsbolag som etablerat sig på den spanska solkusten och byggt ett fastighetsbestånd värderat till över en halv miljard kronor. Utvecklingen för Quartiers Properties ser bra ut och det är nu dags att lämna över stafettpinnen när bolaget ska ta ytterligare steg och stärka sin närvaro och organisation på plats i Spanien”, säger Katri Lind.

Styrelsen inleder nu en process för att hitta en permanent VD-lösning. För att underlätta en smidig övergång tillsätts samtidigt Bolagets CFO som tillförordnad VD. ”Marcus är väl insatt i Bolagets verksamhet och är sedan tidigare stationerad i Spanien”, säger styrelsens ordförande Jörgen Cederholm. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Jörgen Cederholm, styrelsens ordförande
E-post: jorgen.cederholm@quartiersproperties.se
Telefon: +46 70 290 19 00

Marcus Johansson Prakt, tillförordnad VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08:30.

Prenumerera

Dokument & länkar