Quartiers Properties refinansierar del av nuvarande lån med Frux Capital och upprättar en kreditlina om 1,5 MEUR

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har valt att refinansiera 1,5 MEUR av det tidigare lånet med Frux Capital, samt säkerställt en kreditlina om 1,5 MEUR. Lånet löper med en löptid om 30 månader med möjlighet att förlänga ytterligare sex månader.

Lånet har en fast årlig ränta om 12,5 procent på det för tiden erhållna kapitalet och 5,0 procent på kapital som hålls tillgängligt inom ramen för kreditlinan. Bolaget avser att använda kapitalet till planerade investeringar och som rörelsekapitalreserv i samband med öppningen av hotellet Boho Club, vilket planeras ske under hösten 2019.  

Fastigheten CFS Residential har lämnats som säkerhet för lånet tillsammans med aktier i det dotterbolag som äger fastigheten, CFS Residential Property SL. Även dotterbolaget Flexshare Espana SL lämnar företagsgaranti för lånet. Inga andra tillgångar finns i CFS Residential Property SL än den fastighet som lämnats som säkerhet.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 13:30. 

Prenumerera

Dokument & länkar