Säljstart av projekt Gran Vista med bedömt försäljningsvärde om 80 MSEK påbörjas under februari i samband med att första etappen färdigställs

Projekt Gran Vista utgörs av totalt 24 stycken lägenheter fördelade på två byggnader som är uppdelade i två etapper. Etapp 1 består av 12 lägenheter, varav tio stycken avses att säljas. Resterande två lägenheter kommer att behållas för reception, kontor samt loungeyta för befintlig uthyrningsverksamhet vid Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis. Byggnationen av etapp 1 i projekt Gran Vista har pågått sedan april 2017 och väntas vara färdigställd och klar för leverans i slutet av andra kvartalet 2018. Försäljningen av projekt Gran Vista bedöms ha en resultatpåverkande effekt om cirka 30 MSEK motsvarande en vinstmarginal om cirka 40 procent. I samband med färdigställande av projektet bedöms därtill kassaflöden om upp till 60 MSEK frigöras. De kassaflöden som frigörs avses främst användas till investeringar i nya projekt. 

Quartiers Properties AB (publ) (”Bolaget” eller ”Quartiers Properties”) kommer att påbörja försäljning av projekt Gran Vista under februari 2018. Försäljningen kommer att ske tillsammans med väletablerade lokala mäklare och rikta sig mot en internationell målgrupp av köpare. Samtliga lägenheter har havsutsikt med en boyta mellan 90 och 110 kvadratmeter med därtill tillhörande terrasser om 30 till 80 kvadratmeter.

Bolaget har beslutat att sälja den första etappen i slutfasen av färdigställandet för att möjliggöra ett högre snittpris per lägenhet. Etapp 2 kommer att säljas under byggtiden. 

Estimerat försäljningsvärde uppgår till cirka 80 MSEK, motsvarande ett genomsnittspris per lägenhet om cirka 3,6 MSEK. Försäljningen bedöms bidra till ett positivt kassaflöde i Bolaget om upp till 60 MSEK beräknat på bedömda försäljningskostnader, samt återbetalning av befintligt lån på fastigheterna i samband med försäljningen. Cirka hälften av kassaflödet bedöms frigöras i samband med att etapp 1 färdigställs och levereras till kund. Resterande del av kassaflödet bedöms frigöras i samband med försäljningsprocessen och färdigställandet av etapp 2. Försäljningen av projektet bedöms ha en resultatpåverkande effekt om cirka 30 MSEK motsvarande en vinstmarginal om cirka 40 procent.

Otero Group, spanskt byggföretag med anor sedan 1955, bygger alla lägenheterna i projektet och den interiöra designen har utvecklats i samarbete med den svenske arkitekten Djon Clausen.

Bolaget bedömer det rådande marknadsklimatet som mycket positivt med en överhängande majoritet av internationella köpare som söker ett semesterboende på en av Europas mest solsäkra destinationer. Bolaget har redan idag etablerat en lista med intressenter som kommer att bearbetas i samband med att försäljningen påbörjas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98


Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 10:00.

Prenumerera

Dokument & länkar