Uppdaterad värderingsrapport från CBRE indikerar en värdeökning om 75,4 MSEK på del av Quartiers fastighetsbestånd

Värdet på Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) förvaltningsfastigheter bestående av 99 lägenheter i Hacienda de Cifuentes har ökat med 45,2 MSEK från 245 MSEK per den 31 december 2016 till 290 MSEK den 31 december 2017. Värdeförändringen är ett resultat av en gynnsam marknadsutveckling och riktade insatser för att utveckla fastigheten till en attraktiv semester- och boendeanläggning. 

Därtill har Bolaget erhållit uppdaterade värderingar för Bolagets projektfastigheter Gran Vista och Ocean View. Värdeförändringen inklusive projektutveckling uppgår till 30,2 MSEK, varav 12,3 MSEK avser projekt Gran Vista och 17,8 MSEK utgör projekt Ocean View.

Det noteras att Bolaget inte har gjort någon omvärdering av denna del av fastighetsbeståndet sedan 31 december 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 09:30.

Prenumerera

Dokument & länkar