Ökning av aktiekapital i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) genom nyemission

Vid styrelsemöte i bolaget den 26 april 2018 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om emission av 6 000 000 aktier till en kurs om 1,75 kronor till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Emissionen är nu registrerad. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 20 376 769,50 kronor till 25 776 769,50 kronor. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i QuiaPEG till 28 640 855 stycken.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                   www.quiapeg.com 

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar