Varumärket Uni-Qleaver® registrerat i EU

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit registrering i EU för varumärket Uni-Qleaver®

QuiaPEG har fått EU varumärket Uni-Qleaver® registrerat med registreringsnummer 017241175. Varumärket registrerades den 2 mars 2018 och är giltigt intill 2027-09-25. Bolaget kommer även att initiera en internationell varumärkesansökan för Uni-Qleaver® med åberopande av prioritet från EU registreringen. Den åberopade prioriteten från den befintliga registreringen innebär att bolaget kan tillgodoräkna sig ansökningsdatumet 2017-09-25 även för de internationella ansökningarna.

Uni-Qleaver® kommer att användas i kommersialiseringen för att enklare kommunicera till marknaden QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som inbegriper funktioner för att reglera klyvningen av ett konjugat (läkemedel+kemiskt reagens (Uni-Qleaver®)+PEG).

-        Vi är mycket nöjda med att ha fått Uni-Qleaver® registrerat. Det kommer att underlätta vår kommersialisering av den frisättningsbara teknologiplattformen, kommenterar Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar