Varumärket Uni-Qleaver® registrerat i EU

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit registrering i EU för varumärket Uni-Qleaver®

QuiaPEG har fått EU varumärket Uni-Qleaver® registrerat med registreringsnummer 017241175. Varumärket registrerades den 2 mars 2018 och är giltigt intill 2027-09-25. Bolaget kommer även att initiera en internationell varumärkesansökan för Uni-Qleaver® med åberopande av prioritet från EU registreringen. Den åberopade prioriteten från den befintliga registreringen innebär att bolaget kan tillgodoräkna sig ansökningsdatumet 2017-09-25 även för de internationella ansökningarna.

Uni-Qleaver® kommer att användas i kommersialiseringen för att enklare kommunicera till marknaden QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som inbegriper funktioner för att reglera klyvningen av ett konjugat (läkemedel+kemiskt reagens (Uni-Qleaver®)+PEG).

-        Vi är mycket nöjda med att ha fått Uni-Qleaver® registrerat. Det kommer att underlätta vår kommersialisering av den frisättningsbara teknologiplattformen, kommenterar Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Om oss

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.

Prenumerera

Dokument & länkar