Varumärket Uni-Qleaver® registrerat i EU

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit registrering i EU för varumärket Uni-Qleaver®

QuiaPEG har fått EU varumärket Uni-Qleaver® registrerat med registreringsnummer 017241175. Varumärket registrerades den 2 mars 2018 och är giltigt intill 2027-09-25. Bolaget kommer även att initiera en internationell varumärkesansökan för Uni-Qleaver® med åberopande av prioritet från EU registreringen. Den åberopade prioriteten från den befintliga registreringen innebär att bolaget kan tillgodoräkna sig ansökningsdatumet 2017-09-25 även för de internationella ansökningarna.

Uni-Qleaver® kommer att användas i kommersialiseringen för att enklare kommunicera till marknaden QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som inbegriper funktioner för att reglera klyvningen av ett konjugat (läkemedel+kemiskt reagens (Uni-Qleaver®)+PEG).

-        Vi är mycket nöjda med att ha fått Uni-Qleaver® registrerat. Det kommer att underlätta vår kommersialisering av den frisättningsbara teknologiplattformen, kommenterar Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Prenumerera

Dokument & länkar