Kommuniké från extra bolagsstämma i QuickBit eu AB (publ)

Under tisdagen 6 november 2018 hölls extra bolagsstämma i QuickBit eu AB (publ). Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och att Sven Hattenhauer, vd, Abelco Investment Group AB (publ) och Johan Lund, vd, FrontOffice Nordic AB (publ) utses till nya ledamöter i bolaget. Reinhold Konnander har sedan tidigare meddelat att han avgår ur styrelsen.

Styrelsen kommer för tiden till dess nästa årsstämma hållits därmed att bestå av Anders Lindell, Sven Hattenhauer och Johan Lund, med Bengt Lagergren som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut från den 26 september 2018 om förlängning av teckningstiden för de teckningsoptioner som emitterades enligt beslut av styrelsen den 24 november 2017. Beslutet innebär att teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen är oförändrat 3,20 kronor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera