Nytt samarbete tar QuickCool till nästa fas i sitt utvecklingsarbete

QuickCool inleder samarbete med Etteplan i syfte att vidareutveckla sitt Targeted Temperature Management System (TTM 2.0). Samarbetet innebär att QuickCool därmed tar ett viktigt steg i processen med att färdigställa sin produkt som ska minska de skadeverkningar i hjärnan som uppkommer till följd av bl a hjärtstopp.

QuickCool har valt Etteplan till strategisk samarbetspartner för det fortsatta utvecklingsarbetet med anledning av att de, på ett övertygande vis, kunnat påvisa att de har rätt kompetensprofil och erfarenhet. Det stundande samarbetet ska resultera i QuickCools nästa generations kylsystem – TTM 2.0. Detta ska ersätta ComVic, systemet som använts tills nu i kliniska studier och andra typer av utvärderingar för att verifiera den unika kylmetodens egenskaper.
QuickCools nya system TTM 2.0 planeras för leverans till kliniker under 2017.

-“Vårt nya portabla TTM 2.0-system kommer att förenkla patientvården eftersom det endast tar patientens näshåla i anspråk och lämnar fri åtkomst till kroppen i övrigt. Kylningsprocessen behöver därmed inte avbrytas när andra slags ingrepp eller behandlingar är nödvändiga. Med Etteplans omfattande erfarenhet av utvecklingsprojekt inom medicinteknik och deras djupa kunskap inom batteriteknologi – är jag övertygad om att vi säkerställt ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete”, säger John Wennborg, verkställande direktör för QuickCool.

Etteplan är ett internationellt och ledande ingenjörsföretag med lokal närvaro. Bolaget har mångsidig och djupgående kunskap om olika konstruktionsområden, metoder, tekniker och branscher – däribland den medicintekniska. Vidare har företaget lång erfarenhet av att utveckla hård-, och mjukvara samt batterirelaterade lösningar.

QuickCool AB är noterat på Aktietorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. Företaget har utvecklat en unik metod för temperaturreglering av hjärnan och kroppen via kroppens naturliga värmeväxlare i näshålan. Den globalt patenterade metoden är avsedd att användas på patienter som drabbats av akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) som uppkommer vid t ex hjärtstopp, stroke eller hos somliga intensivvårdspatienter med feber.

För information om bolaget, vänligen kontakta
John Wennborg, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: john.wennborg@quickcool.se

QuickCool AB (556639-3913), med säte i Lund, är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett patenterat och portabelt kylsystem för säker kroppstemperaturreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, feber-, och strokepatienter. QuickCool har en CE-märkt och kliniskt testad produkt, som nu utvecklas till en optimerad kommersiell version, kallad TTM 2.0. QuickCool AB är noterat på AktieTorget sedan december 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar