Brand i industrihotell Angered

RSG har flera enheter från 3 stationer på plats för att försöka begränsa och släcka branden.

Branden startatde vid 02 tiden på tisdags natten. RSG larmade flera enheter från 3 stationer samt ledningsenheter, totalt ca 40 räddningspersonal. Vid framkomst konstaterades en fullt utvecklad brand i ett industrihotell med ett flertal verksamheter. Initialt inleddes släckning och begränsningsarbete. Inga personskador har rapporterats från platsen. Stora delar av byggnaden befaras få omfattande brandskador. RSG räknar med fortsatt släckningsarbete och efterbevakning hela natten och in på tisdag förmiddag. Brand orsaken är oklar i detta läge. Fastighetsägare är kontaktade och samverkan pågår med polis för eventuella fortsatta utredningsåtgärder efter det att branden är avslutad av räddningstjänsten.

Operativ stabschef RSG/ Bosse Andersson.

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera