Lägenhetsbrand, Skolspåret

Räddningstjänsten Storgöteborg fick klockan 15:00 larm om en lägenhetsbrand på Skolspåret. Vid framkomst konstaterades en fullt utvecklad lägenhetsbrand samt brand på en eller flera balkonger. Viss rökspridning ska också ha skett till ytterligare lägenheter. Ett antal människor har evakuerats från byggnaden. I nuläget har vi inga uppgifter om skadade.

Räddningstjänsten är på plats med personal från 3 brandstationer, totalt ca 20 brandmän och befäl.

Släckningsarbetet pågår och kommer att fortsätta ytterligare någon timma.

Stabschef Anders Lundblad, 031-3352600

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera