Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar - respektera eldningsförbudet

Räddningstjänsten Storgöteborg har fortfarande ett ansträngt läge med långvarig torka och väderprognosen visar på fortsatt torr väderlek. Brandriskprognosen är extremt hög och ökar dagligen. Bara en liten gnista eld i skog och mark kan orsaka en brand som kan bli ordentligt långvarig och svårsläckt i detta läge.

-          De senaste veckorna har vi haft 5-7 bränder i terrängen varje dag. Tack vare tidig upptäckt har bränderna snabbt kunnat begränsas. Vi måste dock fortsätta att mana till mycket stor försiktighet. I ett sådant extremt läge som vi befinner oss i nu, är det viktigt att alla verkligen respekterar eldningsförbudet och tar det på yttersta allvar. Var uppmärksam på sådant som skulle kunna utgöra en brandfara och ring 112 om du ser en misstänkt brand, säger Per Nyqvist, räddningschef i beredskap.

Räddningstjänsten Storgöteborgs inriktning är att säkerställa beredskapen och för att kunna upprätthålla verksamheten vid en hög belastning som en skogsbrand skulle innebära. Den operativa verksamhetens kapacitet stärks för att klara omfattande händelser och för att kunna hjälpa andra räddningstjänster.

Engångsgrillar måste stå på obrännbart underlag

Det sköna sommarvädret gör våra badplatser välbesökta och många passar på att grilla där och då. Räddningstjänsten Storgöteborg har fått mycket och frågor om grillning på badplatser.

-          Engångsgrillar eller fimpar hör inte hemma i naturen. Grillar får endast användas, om de kan ställas på ett obrännbart underlag, asfalt, sten eller dylikt. Det räcker alltså inte med enbart den ställning som medföljer grillen, om man placerar grillen på marken. Vi måste alla hjälpas åt nu, det bästa är om vi kan undvika att det börjar brinna alls, säger Per Nyqvist

Även vid avslutad grillning kan kolen kan vara så varm, att det kan starta en brand, i upp till 24 timmar. Därför är det viktigt att engångsgrillen är släckt och att den slängs i särskilda obrännbara kärl avsedda för detta. Finns inga sådana kärl måste du se till att kolet är ordentligt släckt. Använd rikligt med vatten minst en till två liter, för att kyla grillen efter användning.

-          Tänk även på hur du parkerar vid badplatsen när många badgäster är där. Kommer vi inte fram med våra räddningsfordon, kan vi heller inte hjälpa, säger Per Nyqvist.

Presskontakt: Anna Dyne tfn 031-335 27 58

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera