Räddningstjänstens nya rutiner vid olycka på väg

Trafikolyckorna ökar varje år. De senaste fem åren har sex räddningstjänstpersonal omkommit i samband med räddningsarbete på väg.
Detta har lett till att Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, från den 1 februari i år har nya rutiner vid larm om olycka på väg. Anledningen är att bättre kunna säkra och trygga olycksplatsen för de som drabbats vid olyckan, egen personal och övriga trafikanter. Det kan innebära att vägar i högre grad måste stängas av helt vid en olycka.

Enligt de nya rutinerna åker Räddningstjänsten Storgöteborg med flera fordon än tidigare vid larm om olycka på väg. Ett av fordonen används som ”verktygslåda” och de extra fordonen används för att skydda, stänga av vägen eller för att sänka hastigheten för förbipasserande.

- Trafikolyckor sker ofta i mörker, vid dålig sikt och halka. Dessa förhållanden försvårar räddningsarbetet och gör olycksplatsen än mer riskfylld. När vi kommer måste vi snabbt säkra och trygga olycksplatsen. Riskerna är störst när vi startar och avslutar räddningsarbetet samt på vägar med hög hastighet, berättar Andreas Nordblom, styrkeledare och en av de som arbetat fram räddningstjänstens nya rutiner.

För att snabbt kunna få en uppfattning om hur omfattande olyckan är och vilka risker som finns spärrar räddningstjänsten inledningsvis ofta av vägen helt. Är olycksplatsen riskfylld, till exempel risk för explosion, spärras området av tills risken är över.

Cirka 50 till 150 meter före olycksplatsen sätts varningsskyltar upp så att trafikanter i tid ska kunna sänka hastigheten förbi olycksplatsen. Vid olycksplatsen finns varningsljus där rött ljus betyder stopp, gult blinkande betyder att man kan passera med försiktighet. Räddningstjänsten ställer upp fordonen på ett sådant sätt att trafikanterna ska tvingas sänka hastigheten.

- När vi av säkerhetsskäl måste sänka hastigheten ytterligare kan vi även använda fartdämpare, ett gupp som du bara kan passera väldigt sakta. Vi försöker ofta få ögonkontakt med trafikanterna så att vi är överens om hur de ska agera. Så snart vi kan öppnar vi vägen så att du som trafikant kan passera med låg hastighet, säger Andreas Nordblom

- Vi förstår om någon har bråttom till tåg, till flyg eller hämta barn. Vi förstår stressen när trafiken inte flyter på. Därför gör vi allt vi kan för att minska tiden för avspärrning utan att någonsin inskränka på säkerheten. Och värre än att sitta i bilkö är att råka illa ut. Så det gäller för oss alla att respektera och ha förståelse vid avspärrning på grund av en olycka, avslutar Andreas Nordblom.

För mer information kontakta Kommunikationsenheten 031-335 2758

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Därför gör vi allt vi kan för att minska tiden för avspärrning utan att någonsin inskränka på säkerheten.
Andreas Nordblom, styrkeledare