Ragn-Sells tar krafttag för miljön- ska halvera sina fordonsutsläpp till 2020

Ragn-Sells har en av de största fordonsflottorna i Sverige och har bestämt sig för att halvera koldioxidutsläppen från fordonsflottan till 2020 jämfört med 2008 års nivåer. Detta åstadkommer man genom en rad åtgärder, bland annat effektivare ruttplanering, eco-driving, renare och alternativa bränslen och effektivare fordon.

Regeringen har satt upp ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Sedan 70-talet har vi gått från ca 80 procent fossila bränslen i vårt energisystem till 40 procent idag. Svensk biltrafik har minskat sina utsläpp väsentligen via energieffektivare motorer och ökat användandet av alternativa bränslen.

-         En av de stora utmaningarna är att utsläppen från tung trafik fortsätter att öka. Vi har alla ett stort ansvar att göra något åt detta och vi vill visa att det är möjligt. Kan vi så kan alla andra, säger Göran Bergander, vd Ragn-Sells AB.

Bara under 2011 rationaliserade Ragn-Sells bort nio fordon i fordonsparken tack vare effektivare ruttplanering. Med ökad kunskap i sparsam körning räknar Ragn-Sells med att minska bränsleförbrukningen med 10-20 procent.

Ragn-Sells var först i Sverige med att introducera DME, Metandiesel och Elhybrid i kommersiell drift för återvinningstjänster. Tack vare ett nära samarbete med Volvo testar Ragn-Sells ett flertal olika miljöfordon och totalt sju alternativa bränslesorter i kommersiell trafik.

-         Vår vision är gröna transporter och vi genomför nu ett flertal fälttester för att prova oss fram till en optimal mix av bränsletyper och fordon. Det är principen ”många bäckar små” som gäller, det vill säga optimering på varje länk i kedjan, säger Ragn-Sells miljöchef Tove Olsson.

Fakta om de alternativa bränslen Ragn-Sells testar i sin fordonsflotta

Metandiesel (MDE)

Bränslet består av metangas med en låg inblandning av diesel. Målet är 75% metan och 25% diesel, vilket skulle ge en 60% reduktion av koldioxidutsläppen. Under 2011 hade Ragn-Sells 4 MDE fordon.

Bio-DME (dimetylester)

Bränslet består av förgasat svartlut från massabruk och skulle kunna ersätta hälften av den svenska förbrukningen av diesel. DME ger en 95-procentig reduktion av koldioxidutsläppen och färre partiklar.

Elhybrid

Bränslet är en kombination av diesel och el. Tekniken minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 30% och fordonet blir avsevärt mycket tystare.

RME (rapsmetylester)

Bränslet produceras av rapsolja och används med fördel under sommartid, eftersom det är känsligt för kyla. Koldioxidbesparingen är över 60%. 13 fordon inom Ragn-Sells drivs med RME idag.

Biogas

Biogas produceras av avloppsslam och rester från livsmedelsindustrin och jordbruket samt hushållssopor. Biogas minskar utsläppen av fossilt koldioxid med i genomsnitt 80%. 30 fordon inom Ragn-Sells drivs med biogas idag.

Ecopar

En syntetisk diesel som är mycket renare och innehåller färre partiklar än miljöklassad diesel. Bränslekostnaden är idag cirka 20% dyrare än vanlig diesel. Nettoutsläppen av koldioxid går ner 30%. Ett femtiotal fordon använder idag Ecopar i verksamheten.

Därtill använder Ragn-Sells i hög utsträckning dieselalternativ som ger lägre utsläpp av koldioxid.

Om KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG, är ett exempel på ett framgångsrikt samarbetsprojekt med en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Samarbetet startade i slutet av 2006 och har nu 16 medlemmar.

Syftet med projektet är att visa hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minskas genom olika åtgärder och vad de medverkande aktörerna kan bidra med. Arbetet är främst inriktat på effektivare transporter, effektivare bränsleproduktion, effektivare fordon och utökad användning av förnybara bränslen.

Samarbetet startade 2006 och medlemmar är FordonsGas, OKQ8, Volvo Lastvagnar, DB Schenker, Renova, Preem, ICA Sverige AB Logistik, Posten Logistik, Ragn-Sells, Stora Enso, SKF, Trafikverket, Volvo Logistics, Chalmers tekn. högskola/Göteborgs universitet, Sveriges Åkeriföretag, samt Scania.

Läs mer om KNEG på www.kneg.org.

Om Ragn-Sells samarbete med Volvo

Genom ett nära samarbete med Volvo har Ragn-Sells deltagit i utvecklingen av världens modernaste bilar för avfallshantering. Den ena är en elhybrid som utvecklats tillsammans med Volvo. I elhybriden samverkar en el- och en dieselmotor, vilket ger minst 30% lägre bränsleförbrukning. Sopbilen är ljudlös när elmotorn driver den framåt.

Ragn-Sells har även varit med och utvecklat Sveriges första metan/dieselsopbil i samarbete med Skellefteå kommun, Stadspartner Linköping och Volvo AB. Bränslet består av metangas med en låg inblandning av diesel. Målet är 75% metan och 25% diesel, vilket skulle ge 60% reduktion av koldioxidutsläppen. Ragn-Sells har under 2011 haft fyra fordon som går på MDE.

Det senaste mycket lovande fordonssamarbetet avser utvecklingen av fordon som drivs med Bio-DME.

Göran Bergander, VD Ragn-Sells AB
Telefon: 070-927 45 19
E-post: goran.bergander@ragnsells.se

Tove Olsson, miljöchef, Ragn-Sells AB
Telefon: 070 - 927 28 00
E-post: tove.olsson@ragnsells.se

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Läs mer på www.ragnsells.se

Taggar:

Om oss

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Läs mer på www.ragnsells.se

Media

Media

Snabbfakta

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra 1 700 erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Ragn-Sells är privatägt, omsätter 4 mdr kronor per år och finns i Sverige, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. Läs mer om Ragn-Sells på www.ragnsells.se.
Twittra det här

Citat

En av de stora utmaningarna är att utsläppen från tung trafik fortsätter att öka. Vi har alla ett stort ansvar att göra något åt detta och vi vill visa att det är möjligt. Kan vi så kan alla andra
Göran Bergander, VD Ragn-Sells AB
Vår vision är gröna transporter och vi genomför nu ett flertal fälttester för att prova oss fram till en optimal mix av bränsletyper och fordon. Det är principen ”många bäckar små” som gäller, det vill säga optimering på varje länk i kedjan
Tove Olsson, Kvalitets- och Miljöchef Ragn-Sells AB