VÄLKOMMEN TILL VÅRA PANELDEBATTER I ALMEDALEN

Vi på Ragn-Sells vill med tre paneldebatter lyfta fram några av de viktigaste miljöfrågorna just nu – och våra idéer kring hur de kan lösas. Kom och lyssna på några av vår tids stora utmaningar. Välkommen till Teaterskeppet, Kajplats 10, i Visby hamn!

LANDFILL MINING - HOT OCH MÖJLIGHETER
Är soptippen framtidens gruva? Vi diskuterar erfarenheter och möjligheter med att öppna gamla deponier. Dessutom pratar vi om miljömässiga effekter och den ekonomiska potentialen.

Medverkande:
Anders Wijkman, opinionsbildare; William Hogland, professor och forskare, Linnéuniversitetet; Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket; Monica Lövström, vd, Svenska Energiaskor; Lena Asplund, ledamot, Skatteutskottet; Anders Kihl, utvecklingschef, Ragn-Sells AB

Datum: 3 juli
Tid: 08:15-09:15
Frukost serveras

FRAMTIDEN FÖR HÅLLBAR FOSFOR ANVÄNDNING
Fosfor som används i konstgödsel är en ändlig råvara som är på väg att ta slut. Vi tittar på olika metoder för fosforåtervinning och berättar om de senaste forskningsrönen.

Medverkande:
Maria Wetterstrand, debattör; Jon Petter Gustafsson, professor, docent, KTH ; Agneta Leander, miljöingenjör, VA-Syd; Anita Brodén, miljöpolitisk talesperson Folkpartiet, ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet; Anders Kihl, utvecklingschef, Ragn-Sells AB

Datum: 4 juli
Tid: 11:20-12:20
Lunch serveras

ETT MODERIKTIGT KRETSLOPP - FRAMTIDEN FÖR TEXTILÅTERVINNING
Tillverkningen av kläder och textilier tar stora naturresurser i anspråk, vilket belastar miljön. Vad är de främsta hindren för textilåtervinning? Vilka tekniker står till buds för återvinning?

Medverkande:
Anna Lönnerstedt, Inköps och logistikchef, Gudrun Sjödén; Lisbeth Svengren Holm, professor fashion management, Borås Textilhögskola; Emma Enebog, Hållbarhetschef Myrorna; Helena Leander, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet ; Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket; Johan Sundblad, vd, Re:newcell

Datum: 5 juli
Tid: 12:30-13:30
Lunch serveras

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Läs mer på www.ragnsells.se

Taggar: