Ramböll stärker sin organisation genom flera chefsrekryteringarStaffan Lundqvist kommer inom Ramböll att arbeta som vice VD för Ramböll Projektledning. Syftet är att utöka ledningskompetensen inför planerad fortsatt tillväxt.

Jan Törner blir marknadsansvarig för Ramböll Projektledning. Åtgärden är ett led i att ytterligare stärka Rambölls marknadsprofil i Sverige.

Allan Leveau har utsetts till regionchef för Ramböll Projektledning Region Öst och ska utveckla Rambölls position i Stockholmsregionen och Mälardalen.

Aktuella och kommande investeringar inte minst inom infrastruktur i Sverige ställer allt större krav på professionell projektledning. Ramböll Projektledning planerar därför fortsatt kraftig expansion. Dessutom ökar industrin sina investeringar, vilket ytterligare stärker efterfrågan på projektledningskompetens.

- Ramböll har haft en kraftigt ökad efterfrågan under året. Med de här rekryteringarna förstärker vi ytterligare vår förmåga att hantera komplexa uppdrag, säger Gunnar Samuelson, VD för Ramböll Projektledning.

Ramböll Projektledning AB är ett av tre bolag inom Ramböll Sweden, som ingår i den nordiska koncernen Ramböll Group. Faktureringen för den svenska verksamheten uppgick under januari – september 2004 till 503,2 MDKK (307,6 MDKK 2003). Rörelseresultatet uppgick till 26,6 MDKK (2,9 MDKK).

För ytterligare information, kontakta Gunnar Samuelson, VD Ramböll Projektledning AB, tfn 08-615 60 00.

Ramböll-koncernen erbjuder helhetslösningar inom områden som infrastruktur, byggande, industri, installation, olja/gas, energi, miljö, IT och management. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare på 70 kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt internationella aktiviteter från 50 kontor utanför Norden. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhälls-utveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

För mer information se www.ramboll.se.

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera