Ramböll startar konsultverksamhet för naturgasprojektI Danmark har Ramböll sedan länge en omfattande verksamhet med konsulttjänster inom sektorn Energi, olja och gas. Denna kompetens byggs nu upp även för den svenska marknaden.

- Nu bygger vi upp teknisk kompetens för framtida utbyggnad av naturgas i Sverige. Vi bedömer att flera aktörer kommer att satsa på omfattande naturgasprojekt både för bostäder och industri, säger Bent Johannesson, VD för Ramböll i Sverige.

Kari Elliot kommer närmast från konsultföretaget Carl Bro, där han var affärsenhetschef för Stockholm. Han har tidigare arbetat med energi-, olje- och gasprojekt inom bl a Vattenfall och Fortum.

Ramböll Sweden ingår i danska Ramböll Group. Faktureringen för den svenska verksamheten uppgick under januari – september 2004 till 503,2 MDKK (307,6 MDKK 2003). Rörelseresultatet uppgick till 26,6 MDKK (2,9 MDKK).

För ytterligare information, kontakta Bent Johannesson, VD för Ramböll i Sverige, telefon 08-615 60 00.

Ramböll-koncernen erbjuder helhetslösningar inom områden som infrastruktur, byggande, industri, installation, olja/gas, energi, miljö, IT och management. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare på 70 kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt internationella aktiviteter från 50 kontor utanför Norden. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhälls-utveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor. För mer information se www.ramboll.se.

Om oss

Om Ramboll Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Ramboll har 15.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

Prenumerera