Ramirent och Carillion tecknar samarbetsavtal

Ramirent och Carillion har inlett ett samarbete kring hanteringen av Carillions maskinpark. Samarbetet innebär att Ramirent ska underhålla, reparera, transportera och administrera Carillions maskiner och utrustning.

Carillion Rail Sverige AB bygger och underhåller spårsystem för järnvägar och har idag ett antal små och mellanstora maskiner för detta ändamål. Ramirent AB är ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsföretag, med lång erfarenhet och ett rikstäckande nätverk av kundcenter. För att skapa en bättre och mer effektiv maskinhantering väljer nu Carillion etablera ett samarbete med Ramirent. Syftet är att samarbetet ska resultera i ett kommersiellt outsourcingavtal, där Ramirent övertar delar av Carillions maskinpark. Vidare kommer viss utrustning att kvarstanna i Carillions ägo, men administreras, transporteras och förvaras av Ramirent. Dessutom kommer Carillion att hyra sitt övriga maskinbehov av Ramirent. - Maskiner kräver omsorg, service och inte minst tekniskt kunnande. Ramirents djupa kunskaper inom maskinuthyrning och deras välutvecklade transport- och administrativa system, gör dem till en intressant samarbetspartner, säger Carillions vd, Lars Nihlén. - Affären med Carillion är av strategiskt betydelse – inte enbart för Ramirent, utan för hyresmarknaden i sig, säger Ramirents vd, Mikael Öberg. Den är ett exempel på att industrin i allt större utsträckning väljer att skapa ett närmare samarbete med hyresbranschen, som ett led i att få en effektivare maskinförsörjning.

Om oss

Ramirent är ett av Sveriges största maskinuthyrningsföretag och bland våra kunder märks företag inom såväl bygg- som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 13 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. http://ramirent.se

Dokument & länkar