Reflektioner från fastighetsmässan i Malmö

Raybased demonstrerade en del av de funktioner som bolagets system möjliggör på fastighetsmässan i Malmö. Montern var mycket välbesökt och ett stort antal intressanta diskussioner och kundkontakter togs under mässdagarna.

Närvarande på mässan var, bland andra, Raybased’s styrelseordförande, Jonny Sandberg, bolagets VD, Lars Granbom och bolagets grundare och CTO, Jan Ryderstam. Deras uppfattning om mässan var enbart positiv.

Jonny Sandberg:
”Ur strategisk synvinkel var mässan mycket lyckad. Vi fick tillfälle att träffa ett stort antal fastighetsägare, förvaltningsbolag, byggbolag med flera. Vi förde tillsammans med dem strategiska diskussioner och ett antal förslag på samarbeten fördes fram. Vi kunde konstatera att intresset är mycket stort och att Raybased är mycket väl positionerat på den spännande och växande marknaden för fastighetsautomation”

Lars Granbom:
”Intresset för våra produkter var mycket stort och vi träffade en antal bolag i branschen och startade ett antal affärsdiskussioner av vilka en del, med stor sannolikhet, kommer att leda till samarbeten och installationer i olika typer av fastigheter. Vi förde även diskussioner med vår samarbetspartner Bravida kring våra gemensamma möjligheter i framtida projekt. Intresset för att reducera drift- och energikostnader var stort. Raybased’s erbjudande väckte därför ett stort intresse när vi visade den besparingspotential systemet erbjuder”

Jan Ryderstam:
”Vi kunde konstatera att Raybased´s system håller de tekniska krav och förväntningar som aktörerna inom branschen fastighetsautomation ställer. Vi konstaterade att intresset var mycket stort och att Raybased har en unikt flexibel och lättinstallerad plattform för att kostnadseffektivt styra de funktioner en modern fastighet har idag. Behovet av att styra, övervaka och driva fastigheter och fastighetsbestånd ökar i takt med kraven på bättre energieffektivitet och sänkta driftskostnader. Raybased erbjuder en attraktiv lösning, vilket uppskattades av de intressenter vi samtalade med på mässan.”

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Jonny Sandberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708-287 470
E-post: jonny.sandberg@raybased.com

Om bolaget
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Prenumerera

Dokument & länkar