ELEVER PÅ YBC NACKA BILDAR KOMMITTÉ FÖR ARBETE MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Bild från 2016 på Kub nr 27.

Med hjälp av en 27 kubikmeter stor kub i stål ska elever på Young Business Creatives (YBC) Nacka lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Det är tredje året som skolan är med i Raoul Wallenberg Academys Kubprogram. I år har får de jobba med “Rätten till kultur och vetenskap”. Kuben kommer 16 januari till skolan.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands.

–Det väldigt kul att vi fått möjlighet att vara med i år igen! Arbetet med Kuben är både kreativt och aktuellt vilket både elever och lärare uppskattar. Rätten till kultur och vetenskap är riktigt utmanande! Det finns en bredd och därmed också ett stort utrymme. Arbetet i klasserna kommer sannolikt se väldigt olika ut beroende på vilken infallsvinkel eleverna väljer att arbeta vidare med. Kommittén har planerat en större vernissage i april där klassernas arbeten/produktioner ska visas upp, säger Boel Franzén Kabner, lärare på YBC Nacka.

Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för.

ATT SKAPA ENGAGEMANG BLAND ELEVERNA

–I år testar vi en ny metod som gör Kuben-projeketet mer elevstyrt. Vi har bildat en komitté med elevrepresentanter från både de nationella programmen och introduktionsprogrammet och kommittén ska fungera som projektledning. Representanterna planerar, informerar, inspirerar och dokumenterar - sen sker det stora arbetet med rättigheten ute i klasserna, säger Boel Franzén Kabner.

–Att elever tar ett stort ansvar för Kuben är en ovärderlig dimension som breddar och förstärker det Kubprogrammet syftar till: att få elever att engagera sig i de mänskliga rättigheterna på ett insiktsfullt och kreativt sätt, säger Philip Hjalmarsson, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

OM KUBPROGRAMMET

  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna kommer under våren att stå på respektive skola för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar