Raoul Wallenberg Academy anmäler brott mot upphovsrätten.

Raoul Wallenberg Academys bild på Christer Mattsson, bitr föreståndare på Segerstedtinstitutet, har använts av Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) på ett plakat i samband med demonstration i Göteborg den 30 september. NMR har inte frågat Raoul Wallenberg Academy om lov att använda bilden och vi polisanmäler det nu.

På plakatet används bilden med ett helt annat syfte än vad som syftades till när bilden tog. Raoul Wallenberg Academy tog bilden för att hylla Christer Mattsson som nominerad till Raoul Wallenbergpriset 2016. NMR använder bilder för att hänga ut flera politiker och journalister med texten “Förbrytare!”.

– Vi gör nu en anmälan till Polisen för brott mot upphovsrätten. Det är viktigt för oss att agera med civilkurage nu och stå upp för mänskliga rättigheter. Yttrandefriheten får aldrig användas som ursäkt för att hota eller hata, säger Sarah Scheller verksamhetsansvarig på Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolprojekt.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera