THE RAOUL WALLENBERG ALGORITHM TAR TEMPEN PÅ VÄRLDENS LEDARE MED ARTIFICIELL INTELLIGENS

The Raoul Wallenberg Algorithm

Idag är det 73 år sedan Raoul Wallenberg senast sågs i frihet. I samband med hans minnesdag startar Raoul Wallenberg Academy ett digitalt experiment, ”The Raoul Wallenberg Algorithm”, som i realtid läser av tonen bland världens ledare på Twitter. Syftet är att lyfta vikten av ett medmänskligt ledarskap. Analysen görs med hjälp av IBM:s AI, Watson.

– Idag ser vi främlingsfientlighet och utanförskap i samhället, samma onda krafter som Raoul Wallenberg vigde sitt liv åt att bekämpa. Genom verktyget synliggör vi vikten av ett medmänskligt ledarskap, både bland dagens ledare och morgondagens ledare, för att vända utvecklingen, säger Sarah Scheller verksamhetsansvarig på Raoul Wallenberg Academy.

Verktyget The Raoul Wallenberg Algorithm analyserar tweets från 300 av världens främsta ledare, opinionsbildare och makthavare i realtid. I verktyget visas en 3D glob som skiftar färg beroende på vilka tweets världens ledare sänder ut, där en varm glob symboliserar en medmänsklig värld och en kall glob står för en omänsklig värld. Temperaturen visas sedan på en Raoul-skala mellan -100 och 100.

– Det är viktigt att förstå vilken påverkan sociala medier har på samhällsklimatet. Vad folk skriver smittar av sig, en enkel tweet kan skapa en hatstorm, leda till att börsen går ner, men även leda till positiv förändring som med #metoo. Därför är det extra viktigt att som ledare tänka på hur en beter sig på sociala medier, för det som skrivs där är något som kan påverka hela världen, säger professorn Micael Dahlén.

OM THE RAOUL WALLENBERG ALGORITHM

The Raoul Wallenberg Algorithm hämtar i realtid tweets från 300 politiska och kulturella ledare. Tweetsen analyseras av IBM:s AI-plattform Watson, som läser av deras tonläge i texten. De parametrar The Raoul Wallenberg Algorithm estimerar medmänsklighet utifrån är: ilska, avsky, rädsla, trevlighet, samvetsgrannhet/ärlighet och glädje. Analysen skickas till en algoritm som värdesätter parametrarna från Watsons analys med olika viktighetsgrad och som exponentiellt avtar efter tid. Genom algoritmen kan verktyget avgöra vilket samhällsklimat världens ledare bidrar till just nu på nätet.

Här hittar du The Raoul Wallenberg Algorithm: rwalgorithm.com

Till verktyget har Raoul Wallenberg Academy tagit fram en lärarhandledning med tips för lektioner i samhällskunskap och engelska på gymnasiet. Lärarhandledningen finns på svenska och engelska här.

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse som i Raoul Wallenbergs anda ger gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Vår verksamhet är gratis för ungdomar och sker i samarbete med skolor och kommuner i hela Sverige. Våra program stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft skydda våra mänskliga rättigheter.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar