Atles aktier i HL Display nu överförda till RatosÖverföringen av Atles aktieinnehav i HL Display är idag slutförd. Ratos innehav i HL Display uppgår därefter till 109 216 A-aktier och 2 115 854 B-aktier. Innehavet motsvarar därmed 28,9 % av kapitalet och 20,2 % av rösterna i HL Display.

Om oss

Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Prenumerera