Björn Kumlin tf koncernchef i Intervect

Report this content
- Intervect är inne i en intensiv fas och jag ser det som en bra lösning att ta över stafettpinnen efter Anders Nordwall till dess rekryteringen av en ny VD är slutförd, kommenterar Björn Kumlin sin nya befattning.


Intervect är världsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av hissar och plattformar för byggnadsindustri samt andra industriella applikationer. I Intervect ingår den  svenska hisstillverkaren Alimak samt den holländska plattformstillverkaren HEK. Försäljningen bedrivs i 14 säljbolag och genom ett trettiotal agenter världen över.

Omsättningen för 2002 beräknas uppgå till cirka 1,1 miljard kr och resultatet förväntas bli svagt positivt. Antal anställda är 854.